Få succes med samarbejde om produktion og salg

Skab større værdi ved at udvikle din forretning sammen med andre.

Du kan se mulighederne for at skabe noget nyt og større sammen med andre, men du savner viden om, hvordan du griber det an. Du mangler måske også tiden til at drive processen selv. Vi tager udgangspunkt i din situation, og hjælper dig med at etablere samarbejdet og bane vejen til succes.

Samarbejder skal tænkes bredt fx mellem landmænd om at skabe en større produktion sammen. Samarbejdet kan også være mellem landmænd, forarbejdningsvirksomhed og salgskanaler. Mulighederne er mange. Vi ved, hvordan I skaber et samarbejde, som kommer godt fra start.

Tør du tage springet?

Vi hjælper dig med

  • Sparring på forretningsidé
  • Identifikation af stærke og svage sider, muligheder og barrierer i egen produktion
  • Hjælp til afdækning af samarbejdsbehov og muligheder
  • Facilitering af 3 netværksmøder
  • Forventningsafstemning i forhold til afsætning, forpligtelser, logistik, økonomi mm.
  • Fælles forretningsplan, aftaler, økonomi og arbejdsfordeling i netværket

Et typisk forløb

Et typisk rådgivningsforløb ser sådan ud:

  1. Gennemgang af din idé
  2. Etablering af samarbejdsrelationer
  3. En handlingsplan
  4. Opfølgningsmøde - erfaringer og justeringer

Rådgivningsforløbet er på 22 timer og kan justeres til dine behov.

Pris: 24.500 kr. ex. moms.

Se hvordan vi også kan hjælpe dig med at få succes med produktion og markedsføring

Kontakt

Hans rådgiver om produktion og direkte salg af egne produkter. Løbende sparring på forretningsudvikling, etablering af samarbejder mellem producenter, forarbejdere og forbrugere. Overblik over tilskudsmuligheder.