Skovlandbrug

Flere træer i landbruget

Økologisk Landsforening er de senere år begyndt at arbejde med skovlandbrug som en mulig udvikling af landbruget i en miljø-, klima- og naturmæssigt mere bæredygtig retning. I samarbejde med innovative praktikere og videnshungrende forskere ind- og udlands udvikler og lærer vi nye måder at integrere træer i markerne. 

Herunder kan du læse om vore projekter, tilmelde dig vores skovlandbrugsnetværk eller læse vores inspirationskatalog, som er en god introduktion til skovlandbrug.