Skovlandbrug - materialer

Læs katalogerne Skovlandbrug - et inspirationskatalog og Skovlandbrug - en guide og få inspiration, viden og værktøjer til brug i arbejdet med skovlandbrug på økologiske bedrifter.

Skovlandbrug - et inspirationskatalog

Kataloget er udarbejdet af Økologisk Landsforening som en del af projekt InTRÆgrer - Integration af træer i økologisk landbrug. Kataloget er opdelt i otte cases, der repræsenterer forskellige produktionsformer inden for skovlandbrug samt en gennemgang af de eksisterende regler for tilskud og støtte til træer og buske i markfladen. 

Vi håber, at du ved at læse med finder inspiration til at løfte den fælles opgave, vi har over for klimaet og naturen, fatter spaden og planter et træ!

God læselyst!

Kataloget kan hentes HER

Skovlandbrug - en guide

Guiden er udarbejdet af Økologisk Landsforening i projektet InTRÆgrer 2.0 – Integration af træer i økologisk landbrug. Guiden er opdelt i en række cases, der repræsenterer de tre landmænd, som i år er gået i gang med at etablere skovlandbrug på deres marker. Hver case er præsenteret med fakta omkring det etablerede skovlandbrugssystem, en infografik, der viser systemet, en artikel om landmandens tanker i opstartsfasen, dyrkningsvejledninger og en beskrivelse af baseline og fremtidige effekter for produktionsøkonomi, kulstof-lagring og naturværdi. Guiden indeholder desuden en gennemgang af de aktuelle muligheder for tilskud og støtte til skovlandbrug, en grafik med de overvejelser du bør gøre dig, inden du springer ud som skovlandbruger, samt information omkring et etableret dansk skovlandbrugsnetværk. Sidst men ikke mindst kan du læse en artikel om skovlandbrug i Uganda. Herigennem kan du få et indblik i, hvordan sparring mellem syd og nord kan være en god ide for begge parter.

Vi håber, at denne guide vil inspirere dig til at lære mere om skovlandbrug, hvad enten du er landmand, studerende, forsker eller bare interesseret i udviklingen af det danske landbrug og landskab.

God læselyst!

Kataloget kan hentes HER