Skovlandbrug - materialer

To kataloger 'Skovlandbrug - et inspirationskatalog' og 'Skovlandbrug - en guide' giver inspiration, viden og værktøjer til brug i arbejdet med skovlandbrug på økologiske bedrifter.

Skovlandbrug - et inspirationskatalog

Kataloget er udarbejdet af Økologisk Landsforening som en del af projekt InTRÆgrer - Integration af træer i økologisk landbrug. Kataloget er opdelt i otte cases, der repræsenterer forskellige produktionsformer inden for skovlandbrug i ind- og udland samt en gennemgang af de eksisterende regler for tilskud og støtte til træer og buske på markfladen. 

Vi håber, at kataloget kan inspirere til at løfte den fælles opgave, vi har over for klimaet og naturen, og til at fatte spaden og plante et træ.

Kataloget kan hentes HER

Skovlandbrug - en guide

Guiden er udarbejdet af Økologisk Landsforening i projektet InTRÆgrer 2.0 – Integration af træer i økologisk landbrug. Guiden indeholder bl.a. beskrivelser af tre cases. Tre landmænd, som i 2019/2020 er gået i gang med at etablere skovlandbrug på deres marker. Hver case er præsenteret med fakta omkring det etablerede skovlandbrugssystem, en artikel om landmandens tanker i opstartsfasen, dyrkningsvejledninger og en beskrivelse af nudrift (baseline) og skovælandbrugets forventede effekter på produktionsøkonomi, kulstoflagring og naturværdi. Guiden indeholder desuden en gennemgang af aktuelle muligheder for tilskud, overvejelser, du bør gøre dig, inden du springer ud som skovlandbruger, samt information omkring et etableret dansk skovlandbrugsnetværk. Sidst men ikke mindst kan du læse en artikel om skovlandbrug i Uganda og få indblik hvordan, sparring mellem syd og nord kan være en god ide for begge parter.

Vi håber, at denne guide vil inspirere dig til at lære mere om skovlandbrug, hvad enten du er landmand, studerende, forsker eller bare interesseret i udviklingen af det danske landbrug og landskab.

Kataloget kan hentes HER