Det Økologiske Gødningskatalog

I Det Økologiske Gødningskatalog finder du tilgængelig gødning i dit nærområde og inspiration til din gødningsplanlægning.

Det Økologiske Gødningskatalog Online

I Det Økologiske Gødningskatalog Online finder du tilgængelig gødning i dit nærområde. Vælg område og se information om gødninger i højre side. Gødningerne er markeret med grønt, gult og rødt.

  • De grønne gødninger er umiddelbart tilladte at bruge i økologisk jordbrug
  • De gule gødninger kan bruges af økologer, men der kan være restriktioner f.eks. i forhold til afsætning
  • De røde gødninger er ikke tilladte at bruge i økologisk jordbrug

Tilføjelser eller ændringer?

Har du tilføjelser eller ændringer til Gødningskataloget online, kontakt Jannie Bak Pedersen på jbp@okologi.dk eller tlf. 4190 2011.

Tilgængelig gødning

Klik på et område på kortet herunder for at se tilgængelig gødning:

 

undefined

Gødningskataloget Online er opdateret i 2017 i projektet Næringsstofforsyning for fremtidens økologi, som er støttet af Promilleafgiftsfonden for Landbrug. Kataloget er oprindeligt udarbejdet af Økologisk Landsforening i projektet Recirkulering af næringsstoffer fra by til land, som er støttet af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

Gammelt logo NaturErhvervstyrelsen

 

 Link til Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

 

Det Økologiske Gødningskatalog 2017

Læs også Det Økologiske Gødningskatalog 2017, som giver inspiration til, hvordan økologisk landbrug i højere grad kan udnytte næringsstoffer fra tilgængelige biomasser i markdriften. Målet med kataloget er at inspirere til godt håndværk i gødningsplanlægningen og sammen med det gode sædskifte øge næringsstofudnyttelsen og forbedre udbytterne i den økologiske planteavl.

Læs Det Økologiske Gødningskatalog 2017

Det Økologiske Gødningskatalog 2017