Agressivt frøukrudt

En håndfuld konkurrencestærke ukrudtsarter volder tiltagende problemer i de økologiske planteavlssædskifter. Kend dem og hold dem ude af dine marker.

 

 

Demonstration af nye økologiske løsninger II

Materialet er produceret i projektet Demonstration af nye økologiske løsninger II, som er støttet af Promilleafgiftsfonden for Landbrug, Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikterne og Miljø- og Fødevareministeriet.

 

Link til Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne