Økologisk planteproduktion uden brug af konventionel gødning

Få mere viden om økologisk planteproduktion uden brug af konventionel gødning. 10 rutinerede økologiske planteavlere formidler deres viden og erfaring, og giver deres bud på, hvilke løsninger de vælger i fremtiden.

Vi har spurgt 10 planteavlere om hvordan deres sædskifte ser ud i dag og om de er kommet tættere på en udfasningsplan for deres bedrift.

Generelt kunne de 10 interviewdeltagere godt se en fordel ved at udfase den konventionelle gødning. I hvert fald forbrugermæssigt set, men rent produktionsmæssigt hænger det ikke sammen. Frøgræs og andre krævende afgrøder skal ud af sædskiftet, medmindre der kommer en erstatning for den konventionelle gødning.

Se 10 cases om økologisk planteproduktion

Det er vigtigt at understrege at udfasningsplanen er en hensigterklæring og at der ikke kommer noget lovkrav om udfasning før der foreligger en undersøgelse der viser, at økologerne kan undvære gødningen.

Download Økologisk planteproduktion uden brug af konventionel gødning (pdf)

%MCEPASTEBIN%