Per Bundgaard, Bundgaard

Sædskiftet er fast, med plads til tilpasning. F.eks. lavbundsjorde, hvor der nogle gange er meget pileurt, og så dyrkes der havre efter havre. Der bruges rajgræs eller rug som efterafgrøde. Afgørende er økonomi og hvad der er praktisk muligt.

700 ha, JB. 1-7 men har også JB.11 nogle steder, planteproduktion, heste og kviehotel

Sædskifte

 1. Havre: 4,8 t/ha
 2. Rug: 5 t/ha
 3. Vårhvede: 4,5 t/ha
 4. Våremmer: 3 t/ha
 5. Vårspelt 3,5 t/ha
 6. Ø-landshvede: 4,5 t/ha
 7. Græs til frø

Gødning

Vi har økologisk dybstrøelse fra eget kviehotel og import af økologisk hønsegødning og svinegødning samt frugtsaft. Derudover er der konventionel svine- og hønsegødning. Gødningen fordeles så brødkornet får økologisk gødning, foderkorn og fremavl får konventionel gødning, havren får dybstrøelse og vårhvede og rug får gylle.

Sædskifteprincip

Sædskiftet er fast, men der er plads til tilpasning. Der er f.eks. lavbundsjorde, hvor der nogle gange er meget pileurt, og så dyrkes der havre efter havre. Der har været problemer med rapsjordlopper og havrecystenematoder.

Der bruges rajgræs eller rug som efterafgrøde. Både brødkornet og hvede kræver meget og har en speciel placering i sædskiftet. Det afgørende for sædskiftet er økonomi og hvad der er praktisk muligt med de jordbundstyper, der er.

De vigtigste erfaringer med sædskifte

 • Positive: Jeg har god erfaring med rug og havres konkurrenceevne i sædskiftet.
 • Negative: Desværre har f.eks. vårbyg dårlig konkurrenceevne og det lykkedes tit ikke, der kommer for meget ukrudt.

Jordbehandling

Hvis der ses problemer i en mark ved høst, harves der i efteråret. Hvis det kan times, så der er frost, virker det bedst. Marken får lov til at stå sort hele vinteren, men det er en lille del, da det koster en del næringsstof. Når der er sikker færden, underskæres i 15 cm dybde med en stubharve med gåsefødder med påmonteret kvikvalse bagved og derefter harves over 3-4 gange med en vibrerende harve, der rykker ukrudtet op til overfladen.

Hvis der ikke er de store problemer, harves én gang, nedfældes gylle, pløjes og derefter pakning og såning i én arbejdsgang. Der blindstrigles 1-2 gange, alt efter, hvordan afgrøden ser ud. Hvis der ikke er problemer, pløjes der i foråret til vårsæd og i efteråret på lerjorden til vintersæd eller græs.

Overvejelser omkring økologisk planteproduktion uden konventionel gødning

Ja, sædskiftet skal nok se lidt anderledes ud. Kvælstoffikserende afgrøder skal nok være en større del. Jeg kunne også godt tænke mig at have vinterhestebønne reller soja i sædskiftet. Der skal alternativ gødning til. Om det så bliver fra et biogasanlæg, filtreret havvand eller samarbejde med en økologisk mælkeproduktion eller en anden type husdyrproduktion, må tiden vise.

Gode råd til andreplanteavlere omkring sædskifte

 • Udnyt tørre perioder og vækstperioder til jordbearbejdning og bekæmpelse af ukrudt.
 • Vælg afgrøder der har god konkurrenceevne.
 • Samarbejde mellem plante- og husdyrproduktion.
 • Hold øje med rodukrudtet, så opformering undgås.

Afsluttende kommentar omkring udfasning af konventionel gødning

Hvis konventionel gødning udfases nu, vil den økologiske produktion blive mindre og der vil blive færre og dyrere produkter. Vi vil blive dårligere stillet, hvis der ikke findes alternativer til den konventionelle gødning.

Det ville være perfekt med et landbrug i fuld harmoni. Jeg vil rigtig gerne have en samarbejdspartner, som har en husdyrproduktion, ved evt. at stille jord og foder til rådighed for gødning, eller hvad der kunne give et godt samarbejde, for begge parter.

Se 10 cases om økologisk planteproduktion