Mælkeudvalget

Fagudvalg Malkekvaeg

Mælkeudvalget er sammensat af økologiske mælkeproducenter og arbejder med følgende indsatsområder i 2021-22:

  • Fagudvalget vil arbejde for at motivere økologiske mælkeproducenter til at være endnu mere klimabevidste, og at der ses mere helhedsorienteret på kvægets påvirkning i forhold til beregning af klimapåvirkningen fra malkebedrifter. Vi arbejder med at udvikle politik, som tilgodeser klima og biodiversitet, så Mælkeudvalget har samlet holdning på området.
  • Fagudvalget vil arbejde for at få flere økologiske mælkeproducenter uddannet både ved at motivere elever til økologisk produktion og at arbejde for at forbedre rammevilkår omkring at have elever.
  • Fagudvalget vil arbejde med innovation og nytænkning i forhold til effektivitet og værdiskabelse. Denne indsats udvides til at omfatte samarbejde mellem landmænd. Mange synes, det er vanskeligt at komme i gang og få lavet nogle ordentlige samarbejder. Vi skal fortsætte en holdningsbearbejdelse og vise de gode eksempler på godt samarbejde.
  • Mælkeudvalget understøtter arbejde i forhold til forbrugere ved at åbne gårdene og støtte op om initiativer, hvor forbrugertilliden støttes gennem oplevelser og oplysning.

Mælkeudvalget vil arbejde med dyrenes ve og vel i bestræbelserne på, at der bliver størst mulig velfærd og mest muligt fravær af sygdomme. Arbejdet vil være på flere strenge:

  • Øge udvalgets viden om smertelindring herunder brug af smertestillende midler og betingelser for det (tilbageholdelsestid, reel virkning mm. og minimere brug af antibiotika)
  • Afsøge alternativer indenfor homøopatiske midler og akupunktur herunder klarlægge muligheder og begrænsninger og evt. tiltag der kan fremme brugen
  • Øge udvalgets viden om staldindretningstiltag, som kan bruges aktivt til at tage sundheds- og sygdomsproblemer i opløbet
  • Arbejde videre i forhold til brancheanbefalingernes regler omkring brug af antibiotika og understøtte tiltag som mindsker brug.
  • Bidrage aktivt til at udbrede viden om sagen og støtte projektaktiviteter om ovenstående.
  • Være aktiv og konstruktiv i arbejdet med brancheanbefalinger, herunder arbejde med udfasning af konv. gødning og halm.

Udvalgsmedlemmer

Finn Tang

Forperson for Mælkeudvalget

Gislumhøjvej 5
9600 Aars

Erling Bonde

Medlem

Gasdalvej 36
6900 Skjern

Mikkel Juhl Nielsen

Medlem

Tangbakkevej 3
8410 Rønde

Niels Peter Dissing Nielsen

Medlem

Charlottenlundvej 24
8600 Skanderborg

Søren Bonde Møller

Medlem

Gyvelvej 39
6780 Skærbæk

Rasmus Lehmann

Medlem

Stensigmose 4
6310 Broager

Luk (Esc)