TAK

Optimismen kan og skal brede sig. Vi er forpligtede af den meget fornemme velvilje, som medlemmerne har vist foreningen. En kæmpe stor tak fra os alle i bestyrelsen. Det kan ikke siges nok. Vi har aldrig forestillet os, at offerviljen var en selvfølge, og uanset om der er bidraget med et mindre eller større beløb, så er det meget, meget flot!


Så har vi rundet den deadline, vi havde med vores økonomiske redningsplan. Vi kom i hus i første omgang med 3 mio. kr. Sammen med vores eksisterende egenkapital sikrer beløbet både vores eksistens, vores konsolidering og mulighederne for at komme i bund med at sikre os og komme ordentligt videre. Og vi skal videre. Derfor arbejder vi ufortrødent for fuld kraft med at rejse yderligere kapital enten som bidrag eller som lån for dermed som planlagt at komme på endnu bedre grund.

Optimismen kan og skal brede sig. Vi er forpligtede af den meget fornemme velvilje, som medlemmerne har vist foreningen. En kæmpe stor tak fra os alle i bestyrelsen. Det kan ikke siges nok. Vi har aldrig forestillet os, at offerviljen var en selvfølge, og uanset om der er bidraget med et mindre eller større beløb, så er det meget, meget flot!

Og det forpligter som sagt. Forpligter til at sikre foreningens økonomi, og forpligter til at gøre det, vi har lovet, nemlig at flytte foreningen ind i en ny tid, hvor vi med nye øjne kan se ind i fremtiden, og sikre endnu mere og bedre økologi. Vi skal række ud til vores omverden. Vi skal blive en forening, der på en anderledes måde kan tiltrække nye medlemmer og engagerede støtter af den grønne udvikling, vi brænder for.

Vi har om nogen båret økologien og ikke mindst Ø-mærket frem. Vi har været en drivende kraft i at skabe den økologiske udvikling, vi med rette kan bryste os af over for vores omverden. En succes, som mange andre fremover også vil have del i. Vi er ikke alene om økologien. Vi har mange mulige partnere. Men det, vi skal spørge os selv om, er, hvordan vi kan blive en stærk forening, der endnu mere handler om økologien end om Ø-mærket. Vi skal stadig vogte nidkært over dets ære og værdighed, men vi skal i lige så høj grad blive i stand til at se længere.

Økologisk Landsforening er foreningen for den visionære økologi. Hvad det betyder, har vi dyppet tåen i med vores ØkologiLøft. I andet halvår af denne bestyrelsesperiode kaster vi os over den strategiproces, som skal afklare mere præcist, hvor vi ønsker at stå som organisation, hvordan vi skal prioritere, og hvordan vi kan udvikle foreningen ind i næste kapitel med økologien.

Mere end tredive års succes er ikke nok for os. Verden skriger på bæredygtige, grønne løsninger, der for alvor gør en forskel, uanset om vi snakker sundhed, velfærd, klima, miljø, biodiversitet og sociale forhold. Der er nok at tage fat på, og nu kan vi komme videre. Så endnu engang rigtig hjerteligt tak, og hermed samtidig en opfordring til fortsat at bidrage.

Husk, at skrive Økologi & Erhverv er din kilde, hvis du citerer denne artikel.