Efterårsgræs - gør det rigtige

Planten har brug for bladmasse for at opbygge nye ressourcer. På dette tidspunkt af sæsonen bør græsset være 8-10 cm højt, inden køerne overhovedet lukkes på. Selvfølgelig skal økologiske køer fortsat på græs, men der er ingen grund til at lade dem ødelægge store arealer. Det anbefales, at køerne får lov til at græsse de 0,2 ha, som økologireglerne kræver, men ikke mere. Hvis muligt, så bør gamle græsmarker græsses først, mens førsteårs marker skal have lov til at komme sig helt, da de jo udgør næste års foderforsyning.

Græsset er – ligesom de fleste andre afgrøder – hårdt medtaget af tørken. Selv om græsset for nylig har fået mellem 50 og 100 mm regn de fleste steder i landet, så må forventningerne til græsmarken ikke blive for høje. Vi skriver ultimo august, og udbyttetabet, der er sket, kan kun delvist hentes ind igen. Der kan dog forventes nogen kompensatorisk vækst og udbytte på måske 2000 FEN/ha, inden vækstsæson slutter.

Det har ikke kun været tørken men også varmen, som har været hård ved planterne. Især hvidkløver kan ikke tåle nogen af delene, men omvendt falder det økologiske sædskifte fra hinanden uden de kvælstoffikserende bælgplanter. Det skal vurderes individuelt, om hvidkløveren har overlevet ved at kigge efter små kløverplanter helt i bunden af græsmarken. Hvis kløveren er gået ud på større områder, bør marken lægges om til foråret, da mangel på hvidkløver vil gå ud over både udbytte og proteinandelen i næste års foderforsyning. Den endelige beslutning skal dog ikke træffes inden omkring 1/10, da markerne skal have tid efter den lange tørkeperiode.

Ikke-vandede afgræsningsmarker har ikke givet mulighed for reelt græsoptag under tørken. Nogle steder er det svært at få køerne ud igen, da de er blevet vant til at æde det hele ved foderbordet. Her er det vigtigt at have tålmodigheden til at presse dem lidt igen. Som regel er græssende dyr meget glade for de nye skud. Men også for afgræsningsmarker gælder: forventningerne må ikke være for høje.

Planterne er tørkestressede og bør ikke overgræsses. Hvis køerne lukkes for tidligt på et areal, så vil de selvfølgelig tage de velsmagende nye skud, som planten har brug for til fotosyntese for at samle ny energi. Planten har brug for bladmasse for at opbygge nye ressourcer. På dette tidspunkt af sæsonen bør græsset være 8-10 cm højt, inden køerne overhovedet lukkes på. Selvfølgelig skal økologiske køer fortsat på græs, men der er ingen grund til at lade dem ødelægge store arealer. Det anbefales, at køerne får lov til at græsse de 0,2 ha, som økologireglerne kræver, men ikke mere. Hvis muligt, så bør gamle græsmarker græsses først, mens førsteårs marker skal have lov til at komme sig helt, da de jo udgør næste års foderforsyning.

Husk at skrive Økologisk Landbrug er din kilde, hvis du citerer denne artikel.