Økoplan god for landmænd, natur og forbrugere

Idag offentliggør Fødevareministeriet sin reviderede handlingsplan for dansk økologi mod 2020. Økologisk Landsforening forventer flere bæredygtige fødevarer, nye jobs og eksportvækst samt gevinster for natur, drikkevand og dyrevelfærd som resultater af planen.
Fødevareminister Dan Jørgensen offentliggør i dag regeringens Økologiplan Danmark.Foto: www.fvm.dk

Fødevareministeriet offentliggør i dag regeringens Økologiplan Danmark, der udstikker retningen for dansk økologi frem mod 2020. Økologisk Landsforening, der har bidraget til arbejdet, tager godt imod den endelige plan, som kommer hele samfundet til gode.

 

- Planen er god for forbrugerne, naturen og for de økologiske landmænd. Danskerne kan se frem til flere økologiske kvalitetsfødevarer - også i de offentlige kantiner. Og de økologiske landmænd og virksomheder får hjælp til innovation i marken og markedet, lige fra nye plantesorter til eksportfremstød. Det gør økologi mere attraktiv for flere landmænd, og de er meget velkommen, siger Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening - Danmarks forening af økologiske landmænd, virksomheder og forbrugere.

 

Øko-indsats på tværs af ministerier og kommuner

Som noget helt nyt indeholder handlingsplanen konkrete bud på, hvordan ikke bare Fødevareministeriet, men også en række andre ministerier og kommunerne kan løfte den økologiske omstilling. Blandt andet ved drive offentligt ejet landbrugsjord økologisk, øge andelen af økologisk mad i offentlige køkkener, og sikre at generel lovgivning fremmer økologisk landbrug.

 

- Økoplanens tværministerielle aspekt er banebrydende. Ministerier for miljø-, klima, undervisning og andre træffer beslutninger, som hver især kan hindre eller bane vej for udvikling af økologi. Det er rart, at økologiske landmænds bidrag til natur, klima og jobskabelse anerkendes og i fremtiden understøttes af flere ministerier og i kommunernes køkkener og i forvaltningen af deres arealer, siger Per Kølster.

 

Læs Økologiplan Danmark