BEDRIFTSBESØG - Nyt forsøg – ”snekalve”

Økolandmand Michael Kjerkegaard og Øl inviterer til bedriftsbesøg den 22. september, hvor besøgende kan se og høre mere om et nyt projekt, der skal føre til opfedning af tyrekalve på vintergræsmarker. Med sig har kalvene ”pensionerede” malkekøer som ammetanter.

Det lyder som en umulighed, men ikke desto mindre skal en flok økologiske tyrekalve gå på græs denne vinter. Afprøvningen af vintergræs er et led i projektet 'Økologiske kalve på græs', som Økologisk Landsforening gennemfører med to østjyske økologer. 22. september holder projektet, der er støttet af Miljø- og Fødevareministeriet, åbent hus hos Michael Kjerkegaard ved Vejle.

Ammetanter sikrer tilvækst

Afgræsning er et nøgleord i den økologiske produktion, men for en dyregruppe som kalve kan det være en udfordring at få god tilvækst under afgræsningen.. I projektet har tyrekalvene, der er af malkerace, derfor en pensioneret malkeko ved siden, som kan give dem mælk efter behov, og det er en væsentlig grund til, at kalvene får en solid introduktion til livet på græs og en tilfredsstillende tilvækst.

- Hver ko har to kalve med, og de har en hytte at gå ind. Vi planlægger at have en afgrøde stående på markerne, som kan stribeafgræsses efterår og vinter, og foderet vil derudover bestå af græsensilage og mælk for kalvenes vedkommende, siger Iben Alber Christensen, der er kvægbrugskonsulent og projektleder hos Økologisk Landsforening.

De to landmænd har haft kalve og køer gående på græs hen over sommeren. De blev lukket ud i april og fravænnet i august. Kalvene var ved fravænning vokset mere end et kg/dag i gennemsnit - og det uden brug af tilskudsfoder.

- Det er tilfredsstillende. Der har været nogen variation i tilvæksten, men generelt lever den op til vores forventninger. Hertil kommer, at ingen kalve har været syge, siger Iben Alber Christiansen.

Kom og se kalve og køer på græs

Vil man se og høre mere om, hvordan ekstensiv kalveproduktion på græs kan foregå i praksis, kan man deltage i markvandring hos Michael Kjerkegaard, Ryttervej 61, 7100 Vejle fra kl. 9.30 - 12.30. De foreløbige resultater bliver fremlagt, planerne for vinterafgræsningen afsløres, begrebet stock piling bliver forklaret, og der bliver mulighed for at diskutere markedssituationen for økologisk kalvekød.