Forenklinger kan øge grøn omstilling i landbruget

Regeringen barsler med en fødevare- og landbrugspakke. Økologisk Landsforening foreslår en række forenklinger, der kan fremme omlægning til økologisk jordbrug, lette den offentlige administration samt skabe vækst og lokal erhvervsudvikling i landdistrikter.

Markedet for økologiske fødevarer både i Danmark og på vores eksportmarkeder har været i solid vækst gennem 10 år. Samtidig har de seneste tre regeringer fulgt det samme mål om en fordobling af det økologiske areal inden 2020. Den nuværende regering er på vej på med en fødevare- og landbrugspakke, der skal sætte rammerne for dansk landbrugs udvikling i de kommende år. Økologisk Landsforening stiller en række forslag til den kommende pakke, der kan fremme landbrugets omstilling og vækstmuligheder.

- Først og fremmest anbefaler vi regeringen at tage afsæt i de seneste års meget gennemarbejdede anbefalinger; Natur- & Landbrugskommissionens rapport, Vækstteam for Fødevarers anbefalinger og Økologiplan Danmark. Der er masser af emner i de anbefalinger, som erhvervet og forskellige organisationer er enige i, og det er derfor et godt sted at begynde, siger Per Kølster, der er formand for Økologisk Landsforening - Danmarks forening af økologiske landmænd, virksomheder og forbrugere.

Foreningens skriftlige forslag til regeringen indeholder konkrete anbefalinger om næringsstofforsyning, forenklinger, slut med dobbeltregulering, eksport- og markedsfremme, innovation i primærlandbrug og forarbejdning, plads til lokale fødevarer i kommunernes indkøb samt økologi i landbrugsuddannelserne.

Se hele Økologisk Landsforenings forslag til regeringens Landbrugs- og Fødevarepakke

Slut med dobbeltregulering af økologer

Økologisk Landsforenings forslag indeholder ni mål og 24 indsatser. Blandt dem er et stop for dobbeltregulering af økologiske landbrug.

- I dag reguleres økolandbrug ud fra en miljøregulering, der tager udgangspunkt i miljøpåvirkningen ved konventionel drift. Vi mener, at det skal være slut med dobbeltregulering af økologer, siger Per Kølster og fortsætter:

- Det økologiske regelsæt sigter blandt andet mod et landbrug, der ikke belaster og forurener miljøet. Økolandbrug er i den fælles europæiske landbrugspolitik "green by definition". Derfor foreslår vi en forenklet miljøregulering af økologiske landbrug, der anerkender reglerne bag Ø-mærket som udgangspunkt for en reguleringspakke til økologer.

Derved kan en stor del af miljøkontrollen løftes sammen med økologikontrollen og spare ressourcer hos både landmænd, stat og kommuner.

Værdien af danske fødevarer skal øges

I sit forslg til regeringen understreger Økologisk Landsforening nødvendigheden af at fokusere på øget værdi af danske fødevarer frem for omkostningsreduktion.

- Danske landmænd og fødevarevirksomheder kan på længere sigt kun leve af at producere til købere, der stiller krav til kvalitet og bæredygtighed og er villige til at betale for det. Det er en omstilling, som mange danske erhverv har været igennem, og som landbruget ikke kan udsætte længere, siger Per Kølster.

Mindre online-bureaukrati

Foreningens forslag indeholder også andre forenklinger. De fleste landmænd oplever hvert år, at deres markkort skal redigeres, fordi markstørrelserne ændrer sig som følge af ændringer i småbiotoper som markskel, fugtige lavninger mv. Et krav, der koster tid og konsulentkroner.

- Vi foreslår, at økologiske landbrug kan tilmelde hele landbrugsarealet inkl. småbiotoperne til grundbetaling og Økologisk Arealtilskud, så markkortene ikke skal tegnes om, hver gang arealerne ændrer sig en smule. Forslaget vil gøre det enklere at være økolog og dermed mere attraktivt at lægge om, reducere antallet af sagsbehandlinger i NaturErhvervstyrelsen og lette presset på småbiotoper i agerlandet, siger Per Kølster.

Foreningen så gerne, at forslaget om at kunne tilmelde hele bedriftens areal til grundbetaling blev gjort gældende for samtlige landmænd i Danmark. Økologisk Landsforening har sammen med en lang række andre organisationer i sammenslutningen 'Collective Impact' i dag sendt en fælles anbefaling til regeringen om til en start at udnytte de incitamenter, der findes i EU's fælles landbrugspolitik, og som giver langt flere muligheder for at belønne landmanden for at bevare og etablere småbiotoper, end de danske regler i dag tillader.

Se Collective Impacts anbefalinger til regeringen