MARKVANDRING - GPS-trafik i økogrøntsager

Torsdag den 17. september inviterer Vostrup Øko v. Niels Christian Nielsen og Økologisk Landsforening til markvandring. Der vil være fokus på faste kørespor, gps og kamerateknologi i økologisk grønsagsproduktion.

Hos Vostrup Øko, der primært producerer kartofler og gulerødder, viser de første erfaringer og udbyttemålinger en klar effekt af controlled traffic farming (CTF). GPS er kommet for at blive, og der arbejdes på flere tekniske løsninger for at kunne udrulle centimeterpræcise faste kørespor i hele arealet med grønsagsdyrkning.

Torsdag den 17. september mellem kl. 14 og 16 inviterer Vostrup Øko og Økologisk Landsforening interesserede til markvandring for at se og høre mere om erfaringerne. Der lægges vægt på effekt af faste kørespor på jordens gennemtrængelighed, den flerårige effekt af stenstrenglægning, rodudvikling, som kan ses vha. glasrør i jorden og sædskifte.

Med bidrag fra Hanne Lakkenborg Kristensen - Aarhus Universitet, Hans Henrik Pedersen - Aarhus Universitet og faglig konsulent i Forening Reduceret Jordbearbejdning, samt Richard de Visser - GartneriRådgivningen.

På bedriften med JB1 dyrkes spise- og læggekartofler, gulerødder, rødbeder, jordskokker og korn.

Tid og sted

Markvandring finder sted torsdag den 17. september kl. 14 - 16. Vostrup Øko, overfor Andrupsvej 1, 6880 Tarm

 

Økologi i Sporet - Innovative økologiske dyrkningssystemer har fået tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet og er medfinansieret af Fonden for Økologisk Landbrug og Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget. Projektet skal udvikle en levende og frugtbar jord gennem skånsom marktrafik i faste kørespor, skånsom jordbearbejdning og integration af grøngødning i dyrkningssystemet.