MARKVANDRING: Meget mere græs med faste kørespor

Faste kørespor i slætmarker kan give markant højere udbytte, og mange kan med fordel benytte metoden, vurderer Økologisk Landsforening. Hvordan man griber det an, kan man høre og se mere om 15. september til markvandring i Thy.
Kørsel i faste spor har givet markant merudbytte i slætmarkerne hos Sejersbøl I/S i Thy.

Malkekvægsbedriften Sejersbøl I/S arbejder på at optimere og forbedre udnyttelsen af bedriftens arealer, og faste kørespor har vist sig at være et effektivt skridt på vejen. I græsmarkerne har man eksperimenteret med forskellige grader af kontrolleret trafik, og den mest vidtgående har givet et merudbytte på 16 pct. i forhold til normal, fornuftig kørsel, viser de foreløbige resultater.

- Forskellen er så stor, at det da giver stof til eftertanke. Vi kommer uden tvivl til at bruge metoden i større målestok, siger Jakob Sejersbøl.

Sejersbøl I/S er en af flere bedrifter, der deltager i projektet 'Økologi i sporet', som er ledet af Økologisk Landsforening. Målet med projektet er at udvikle dyrkningssystemer, der skåner jorden mest muligt mod skadeligt tryk. Det sker bl.a. ved at anvende gps-teknologi, så traktorer og maskiner altid kører i de samme spor.

Kom til markvandring

Tirsdag den 15. september 13.30 kan man komme med på en markvandring ved Sejersbøl I/S og se og høre mere om erfaringer og løsninger med faste kørespor i græsmarken. Er vejret til det, vil græsmarkerne blive filmet fra oven med drone. Optagelser fra luften giver et godt indtryk af betydningen af faste kørespor.

Man kan også få et indblik i resultaterne af at dyrke med faste kørespor i andre afgrøder, og Hans Henrik Pedersen, Aarhus Universitet, der er ekspert i kontrolleret trafik, deltager med sin store viden om velegnet teknik og maskineri.

Sejersbøl I/S var tidligere Danmarks største økologiske mælkeproducent. Bedriften er for nylig omlagt til konventionel drift.

Innovative løsninger

Projektet Økologi i Sporet skal udvikle en levende og frugtbar jord gennem skånsom marktrafik i faste kørespor, skånsom jordbearbejdning og integration af grøngødning i dyrkningssystemet. Projektet har fået tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet og er medfinansieret af Fonden for Økologisk Landbrug og Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget.

Tid og sted

Markvandring finder sted tirsdag den 15.september kl. 13.30 - 15.

Sejersbøl I/S, mødested: græsmarken bag Stensagervej 6, 7700 Thisted