Pesticidregn: Æbler igen forurenet fra oven

Sprøjtegiften ’prosulfocarb’, som bruges i stort omfang i konventionelle kornmarker i efteråret, er – trods handlingsplan – fundet på et parti æbler fra 2014-høsten. Dansk frugtavl – økologisk som konventionel – holder vejret under årets æblehøst.

Økologisk Landsforening kræver forbud mod sprøjtemidler, der indeholder prosulfocarb. I Tyskland kræver også Bioland et forbud.

I efteråret 2013 fik flere økologiske frugtavlere deres æblehøst forurenet med sprøjtegiften prosulfocarb. En frivillig handlingsplan fra landbruget og Syngenta, producenten af sprøjtemidlet 'Boxer', som indeholder aktivstoffet prosulfocarb, skulle afhjælpe problemet i 2014. I første omgang viste prøverne af æbler fra 2014-høsten ingen prosulfocarb. Men nu viser det sig, at en egenkontrol hos en fynsk frugtgrossist i december fandt prosulfocarbrester over grænseniveauet i en såkaldt poolprøve af konventionelle æbler.

Hos Økologisk Landsforening modtager man nyheden med ærgrelse, men ikke overraskelse, og kræver et forbud mod sprøjtemidler, der indeholder prosulfocarb.

- Ingen æbleavlere, hverken konventionelle eller økologiske kan leve med en overhængende risiko for at skulle kassere hele eller dele af sin høst. Den frivillige handlingsplan er tydeligvis ikke nogen garanti mod prosulfocarb-forurening, og da der heller ikke findes nogen erstatningsordning for de æbleavlere, som bliver ramt, betyder det, at den danske erhvervsfrugtavl bærer den fulde risiko ved fortsat anvendelse af prosulfocarb i kornavlen, siger Poul Rytter, økologisk æbleavler og prosulfocarb-ramt i 2013 samt formand for Frugt-, bær og grøntudvalget i Økologisk Landsforening.

Han fortsætter: - Den nuværende situation sætter en stopper for al udvikling i dansk frugtavl. Derfor kræver vi et forbud mod prosulfocarb og en erstatningsordning, indtil dette forbud kan gennemføres, siger Poul Rytter.

Frugtgrossist dybt bekymret

Det var hos den fynske frugtgrossist og forarbejdningsvirksomhed Orskov Foods, at en egenkontrol - udført af Eurofins Steins Laboratorium - i december 2014 påviste prosulfocarb i en poolprøve indeholdende flere partier af konventionelt dyrkede æbler. Efter nye analyser af partierne enkeltvis, kunne overskridelsen henføres til et parti æbler fra en sjællandsk avler. Myndighederne blev herefter orienteret i februar, og der blev indført salgstop for æblerne (som var solgt på det tidspunkt). Nu er direktør Niels Ørskov Christensen overordentlig bekymret for, hvad de kommende prøver af 2015-høsten vil vise.

- Vi er lige nu meget usikre på, om handlingsplanen virker, og vi og vores andre avlere, står med hele risikoen for, om den gør eller ej. Vi er uforvarende havnet i den her situation, og det har kæmpekonsekvenser for den enkelte avler, hvis man bliver udsat for det her, siger Niels Ørskov Christensen, der bakker op om Økologisk Landsforenings krav om forbud og erstatningsordning.

Koncentration i regn og dug stiger flere tusinde procent

Prosulfocarb er aktivstoffet i sprøjtemidlet Boxer, som bruges til ukrudtsbekæmpelse i konventionelle marker med vintersæd (korn, der plantes i sensommeren og høstes året efter). DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet måler hvert år koncentrationen af forskellige stoffer, som kommer ned med regn og dug. Resultaterne findes i de årlige rapporter 'Atmosfærisk Deposition', og tallene for prosulfocarb i 2013, hvor de første æbleavlere blev ramt, viste, at koncentrationen steg med helholdsvis 7.000 og 11.000 procent på de to målestationer i sept-okt. Rapporten med 2014-tallene, som var det første år, den føromtalte handlingsplan blev gennemført, er endnu ikke offentliggjort.

I Tyskland har man også oplevet prosulfocarb-forurening i frugt og grøntavlen, og her har den tyske økologiorganisation Bioland for nylig krævet prosulfocarb samt en anden flygtig sprøjtegift forbudt.