Få en sø helt gratis

Økologisk landmand Per Thomsen har gjort brug af Naturstyrelsen tilskud til søer på landbrugsjord. På den måde fik han en gratis sø. Det kan andre også få, men man skal skynde sig, hvis man vil være med i denne ansøgningsrunde.

Per Thomsen benyttede sig af muligheden for at søge tilskud til sin sø i Naturstyrelsen. Tilskuddet på 15.000 rakte både til konsulentarbejde og maskinstationens gravearbejde. Foto: Jesper Tofft, Ravnhøj Consult.

 

Før var det en lav, fugtig plet, som var besværlig at dyrke – i dag ligger her en fin lille sø, som harmonerer godt med et nærliggende vandhul og en nyplantet skov.

Per Thomsen, Hellevad, vil gerne have mere natur på sin ejendom, og det seneste skud på stammen er søen på omkring 900 m2, som er blevet gravet ud i løbet af sommeren. Den er nu klar til, at ænder og andre fugle og dyr begynder at benytte den. Per Thomsen er glad for sin nye sø, og han kan også glæde sig over, at den ikke har kostet ham andet end den jor, den ligger på.

- Det gik i nul. Naturstyrelsen har givet et tilskud på 15.000 kr. Gravearbejdet kostede 10.000 kr. og konsulenthjælpen 5.000 kr., fortæller han.

Fik inspiration i erfagruppe

For Per Thomsens vedkommende udsprang ideen om en ny sø på ejendommen af en natur-erfagruppe i Økologisk Landsforening, som han deltog i sidste år. Her mødte han naturkonsulent Jesper Tofft fra Ravnhøj Consult, som samarbejder med Økologisk Landsforening om planlægning og projektering af naturtiltag på landbrug. Jesper Tofft har solid erfaring med anlæg af søer og har stået for at søge tilskud og indhente de nødvendige tilladelser.

Ny ansøgningsrunde i januar

Næste frist for at søge støtte til søer som Per Thomsens er 31. januar, men man skal i gang med arbejdet nu, understreger Jesper Tofft.

- Tilladelserne fra kommunen skal være i hus, inden man søger Naturstyrelsen om tilskud. Hvor lang tid det tager, varierer fra kommune til kommune, men det er under alle omstændigheder på høje tid at lave forarbejdet, hvis man vil i betragtning, siger Jesper Tofft.

Betingelserne for tilskud er i øvrigt, at søens vandflade er mere end 600 m2, og at jorden ikke er fredet eller omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3.