Bedriftsbesøg: Fravæn på friland og få sundere grise

Smågrise risikerer at få diarre, når de fravænnes. Flere økologiske producenter har gode erfaringer med at lade de fravænnede smågrise blive på græsmarken i stedet for at tage dem på stald. Kom og se metoden i praksis hos økologisk svineproducent Randi Vinfeldt.

Randi Vinfeldt fravænner alle smågrise på friland. Det er sundt for grisene og en billig metode, der ikke kræver investering i en smågrisestald. Foto: Økologi & erhverv

 

Det kan virke stressende for en gris på én gang at skulle undvære soens mælk og de vante omgivelser. Det gælder i nogen grad også økologiske smågrise, selv om de er ældre og mere robuste end deres konventionelle artsfæller, når de fravænnes.

Nogle økologiske svineproducenter vælger derfor at fravænne på friland og har succes med det. I stedet for at flytte smågrisene ind i en fravænningsstald, forbliver de ude på marken, hvor de er vant til at være.

Sundt for grisene - billigt for landmanden

Randi Vinfeldt er en af de svineproducenter, der har gode erfaringer med metoden. Hun driver en bedrift ved Ugerløse med 85 økologiske søer og producerer smågrise til videresalg. Hun fravænner alle ude, og grisene forbliver ude, til de sælges ved 30 kg.

Det er én måde at gøre det på og oplagt for smågriseproducenter. Andre gør det på andre måder, fortæller Lars Lambertsen, der er svinekonsulent i Økologisk Landsforening:

- Nogle lader de fravænnede grise gå ude i en overgangsperiode på en uge eller to, inden de kommer på stald og har god effekt af det. Andre igen benytter kun fravænning på friland til de mindste og dårligst trivelige grise.

Ud over at mindske risikoen for diarré er fravænning på friland en billig løsning, fordi man sparer investering i en smågrisestald og kan nøjes med hytter, hegn og et fodringssystem, der egner sig til friland.

Kom med i faremarken

Mandag d. 26. oktober kan alle interesserede komme til åbent hus hos Randi Vinfeldt og se, hvordan fravænningen foregår i praksis og høre om fordele og ulemper ved metoden. Det bliver også muligt at snakke med en repræsentant fra Friland a/s om afsætningssituationen og muligheden for at blive økologisk svineproducent.

Bedriftsbesøget er arrangeret af Økologisk Landsforening, og fravænning på friland er en blandt ca. 40 metoder, som foreningen lige nu slår et slag for i projektet ’Demonstration af nye økologiske metoder’. Projektets formål er at udbrede løsninger og metoder, der virker i praksis, og som kan løfte økologien fremad med hensyn til produktion, miljø og dyrevelfærd.

Projektet Demonstration af ny økologiske løsninger er støttet af Promilleafgiftsfonden for Landbrug, Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikterne og Miljø- og Fødevareministeriet.

 

undefined

Link til Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne