Økokøer i Kliplev laver grøn strøm

ÅBENT HUS: Øko-mælkeproducent Hans Martin Westergaard, Kliplev, indvier officielt sit nybyggede biogasanlæg fredag. Biogasanlægget nedbringer klimabelastningen og gør den økologiske drift endnu mere bæredygtig.

 

Der er tale om lidt af en milepæl, når Hans Martin Westergaard sammen med Økologisk Landsforening og JH BioEnergi ApS fredag inviterer til Åbent Hus og indvielse af et nyt, økologisk biogasanlæg på gården ved Kliplev. Her skal anlægget omdanne gylle, dybstrøelse, kløvergræsensilage, hønsemøg og majs til energi og klimavenlig, økologisk gødning.

Hans Martin Westergaards anlæg er et af to nybyggede anlæg på økologiske kvægbrug, der benytter tysk knowhow og teknologi. De er begge opført af JH BioEnergi ApS og er af mærket agriKomp, der er meget udbredt blandt økologer i Tyskland, hvor økologisk biogas er meget mere udbredt end herhjemme.

Michael Tersbøl, biogasrådgiver og faglig udviklingschef i Økologisk Landsforening, understreger vigtigheden af at opbygge danske erfaringer.

- Vi har brug for erfaringer med denne type anlæg, som er udviklet til at håndtere faste biomasser. Det er vigtigt, fordi økologiske biogasanlæg kan blive løftestang for recirkulering af for eksempel husholdningsaffald fra by til landbrug og derved tilvejebringe økologisk gødning til en større øko-omlægning i landbruget, siger han.

Der er åbent hus hos Hans Martin Westergaard, Holmvej 12, Kliplev, 6200, Aabenraa fredag den 30. oktober kl. 12 – 16.

Strøm nok til 400 parcelhuse

På klimasiden virker biogas dobbelt positivt. Dels fortrænger anlægget fossil energi og sparer dermed CO2-udslip. Dels bliver udslippet af den stærke drivhusgas metan fra husdyrgødning 20-40 pct. mindre, når gødningen afgasses i et biogasanlæg, inden den anvendes som gødning på markerne.

For den økologiske landmand ligger gevinsten i, at han får en gødning, planterne bedre kan udnytte, og i at gårdens samlede ressourcer udnyttes bedre. For eksempel kan foderrester, græsafklip og andet ”affalds”-plantemateriale omdannes til energi og gødning i biogasanlægget.

Anlægget i Kliplev skal behandle gylle, dybstrøelse, kløvergræsensilage, hønsemøg og lidt majsensilage fra egen og andre bedrifter. En 250 kW gasmotor vil kunne producere ca. 2 mio. kWh om året – svarende til 400 parcelhuses samlede, årlige forbrug. Dertil kommer næsten samme mængde energi i form af varme.