Malkekoen er den bedste kalvepasser

BEDRIFTSBESØG - NYT FRA PROJEKTET DEMONSTRATION AF NYE ØKOLOGISKE LØSNINGER: Langt de fleste malkekøer skilles fra deres kalve kort efter kælvning. Økologisk mælkeproducent Henrik Pedersen ved Brønderslev går en anden vej. Han mener, koen er den bedste til at passe kalven i de første måneder. Se og hør, hvordan han praktiserer det ved et bedriftsbesøg tirsdag den 8. december.

Hos øko-mælkeproducent Henrik Pedersen, Brønderslev, får kalvene lov til at gå sammen med køerne, til de er fire måneder gamle. Henrik har svært ved at forstå, at hans kolleger vil have besværet med at varme mælk og vaske skåle.

- Mælken har jo den rette temperatur, hygiejniske kvalitet og kommer i en passende strøm, når den kommer direkte fra patten, argumenterer han.

Godt for kalvene – nemt for landmanden

Selv bruger han mindre tid på at passe kalvene end gennemsnittet. Køerne går med kalvene halvdelen af dagen og bliver malket ved siden af. Enkelte kan ikke finde ud af at blive malket både af kalv og malkemaskine. ’Vil de ikke dele, tager Henrik det hele’, er filosofien på stedet, og kalven får da en anden ko at drikke ved.

Registreringer i 2013 viser, at kalvene strutter af vækst og velvære, og at der gennem fem år kun figurerer to døde kalve i statistikken. Den gode tilvækst i kalvenes første måneder betyder, at de i øvrigt meget rolige kvier er tidligt klar til løbning og kælver første gang, når de er 24 måneder gamle.

Se det i praksis

Thorkild Nissen, tidligere kvægbrugskonsulent i Økologisk Landsforening, mener, mange vil kunne gøre Henrik Pedersen kunsten efter uden store investeringer. Tirsdag d. 8 december vil der være mulighed for at blive inspireret ved selvsyn ved et bedriftsbesøg på gården Lille Svanholm i Brønderslev.

- Men vær forberedt på, at eksemplet kan smitte, smiler Thorkild Nissen, der har sammensat programmet for dagen for Økologisk Landsforening.

Efter bedriftsbesøget er der kaffe, faglige oplæg og debat på Landboskolen i Brønderslev.

Tid og sted

Tirsdag 8. december kl. 13.00-16.00. Kl. 13.00 Torupvej 80, 4700 Brønderslev; kl. 14.30 Landboskolen i Brønderslev, Danmarksgade 1, 9700 Brønderslev.

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig af hensyn til kaffe. Tilmeld dig senest 7. december på tilmeld@okologi.dk, skriv 'nye løsninger' i emnefeltet, og oplys navn, tlf.nr. samt antal deltagere.

Bedriftsbesøget er arrangeret af Økologisk Landsforening, og ’Sen fravænning af kalve’ er en blandt ca. 40 metoder, som foreningen lige nu slår et slag for i projektet ’Demonstration af nye økologiske metoder’. Projektets formål er at udbrede løsninger og metoder, der virker i praksis, og som kan løfte økologien med hensyn til produktion, miljø og dyrevelfærd.

 

Projektet er støttet af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

undefined