Nye fødevarefællesskaber får hjælp til opstart

På få år har fødevarefællesskaberne spredt sig ud over Danmark. I dag er der 23 af dem fordelt over hele landet - fra Aalborg til Sønderborg og fra Ringkjøbing-Skjern til København. Nu er der hjælp at hente, hvis man ønsker at starte et nyt. I det helt nye projekt ’ØkoStart’ deler ildsjæle fra landets fødevarefælleskaber ud af erfaringer og konkrete råd til opstartsfasen.

Da Aarhus Økologiske Fødevarefællesskab startede op i 2011, bestod den af en lille gruppe på syv mennesker. Hver især fandt de to-tre personer i deres netværk, som ville lægge et indmeldelsesgebyr og betaling på den første økologiske råvare-pose. Det gav fødevarefællesskabet penge til at købe poser til den første udlevering og til at betale producenten. Og således var fødevarefællesskabet i gang. I dag er der mere end 1000 medlemmer.

Med konkrete eksempler og erfaringer som dette, vil projektet ’ØkoStart’ nu gøre det lettere at starte nye fødevarefællesskaber i Danmark. Et økologisk fødevarefællesskab er et indkøbsfællesskab, som køber økologiske produkter direkte fra lokale øko-producenter til fødevarefællesskabets medlemmer.

Siden københavnerne i 2008 slog dørene op for Københavns Fødevarefællesskab, er fødevarefællesskaberne skudt op rundt omkring i landet. I dag er der 23 fordelt over hele Danmark.

Udfordringer i opstartsfasen er ofte ens

- Mange af fødevarefællesskaberne har de samme udfordringer og overvejelser i opstartsfasen. Med ’Økostart’ giver vi bud på løsninger på alt fra rekruttering af medlemmer, samarbejde med økologiske producenter til kontakt til Fødevarestyrelsen. Ved at gøre det mere enkelt at starte fødevarefællesskaber op er håbet med ØkoStart at gøre samarbejdet med de økologiske producenter nemmere og øge afsætningen af økologiske produkter i Danmark, siger projektleder Tine Christensen.

ØkoStart samler viden og erfaringer fra fødevarefællesskaberne i Danmark i et inspirationshæfte og hjemmesiden www.økostart.dk

Tre kurser om opstart af fødevarefællesskaber

I løbet af november afholder ØkoStart desuden tre kurser om opstart af fødevarefællesskaber, bæredygtig frivillighed og samarbejde om økologi for medlemmer af de økologiske fødevarefælleskaber og folk, der er interesserede i at starte et fødevarefællesskab.

Kurserne er gratis og foregår i henholdsvis København, Aarhus og Odense den d. 21., 22. og 28. november. Det vil være muligt at få helt eller delvist dækket transportomkostninger, og ØkoStart sørger for frokost til alle fremmødte. Læs mere på www.økostart.dk

ØkoStart er et projekt under otte danske økologiske fødevarefællesskaber i Danmark og er støttet af Fonden for Økologisk Landbrug (FØL).

På sigt vil ØkoStart også tilbyde et online medlemssystem, som i øjeblikket er under udvikling. Medlemssystemet skal gøre det nemmere at administrere fødevarefællesskabets arbejdsopgaver som medlemshåndtering, bestilling og vagter og vil være at finde på den nye hjemmeside, når det går i luften.

 undefined

 

 

Se Danmarkskortet over, hvor der allerede findes økologiske fødevarefællesskaber i dag

 

Fakta:

Et økologisk fødevarefællesskab er et indkøbsfællesskab, som køber økologiske produkter direkte fra lokale økologiske producenter, leveret til fødevarefællesskabets medlemmer. Fødevarefællesskaberne er drevet af frivillige kræfter, og alle medlemmer ligger frivillige arbejdstimer i fødevarefællesskabets drift og udvikling. Et fødevarefællesskabs medlemmer er derfor ikke bare medlemmer, de er også medejere og medarbejdere. Til gengæld for medlemmernes bidrag til fødevarefællesskabet kan de købe økologiske produkter igennem fødevarefællesskab. Fødevarefællesskaberne er en enkel model, hvor vejen fra producent til forbruger bliver gjort så kort og direkte som muligt