Øko-fordobling mulig - Økologi for 19 milliarder kroner i 2020

Økologisk Landsforening vurderer, at ikke alene målsætningen om en fordobling af det økologiske areal i 2020, men også en fordobling af det økologiske hjemmemarked til 16 mia. kr. og en fordobling af eksporten til tre mia. kr. er inden for rækkevidde. Samtidig forventes 6.000 storkøkkener at kunne smykke sig med et øko-spisemærke i 2020. ØL opfordrer regeringen til at prioritere økologisk landbrug og fødevareproduktion højt i sin ventede landbrugspakke.

Markedet for økologiske fødevarer har været i konstant vækst i mere end 10 år. Økoeksporten er seksdoblet i samme periode, og for nylig har et rekordstort antal landmænd valgt at parkere marksprøjten og lægge om til økologi. Med afsæt i de senere års udvikling i landbruget og markedet nationalt og globalt, vurderer Økologisk Landsforening – Danmarks forening af økologiske landmænd, virksomheder og forbrugere – at der er vækstpotentiale nok i økologien til at nå den fordobling af arealet i 2020. Et mål som skiftende regeringer har arbejdet for siden 2009, og som V-regeringen vil droppe.

- Vores fremskrivning viser, at vi kan fordoble økologien i både mark og marked inden 2020, og det er vores klokkeklare målsætning at gøre, hvad vi kan, for at det sker. Den danske økologipolitik har et relativt lavt støtteniveau i europæisk målestok, men med et historisk fokus på markedsfremme. Det virker og det har skabt vækst i højværdiproduktionen i dansk landbrug til glæde for landmænd, virksomheder, forbrugerne og samfundet. Derfor vil vi på det kraftigste opfordre regeringen til at følge Natur- og Landbrugskommissionens og Vækstteam Fødevarers anbefalinger om økologi som strategi for vækst i landbruget i arbejdet med at lande finansloven og landbrugspakken, siger Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening.

Tocifrede vækstrater i alle sektorer

Økologisk Landsforenings prognose for omsætningen i 2015 i det samlede økologiske marked for dansk økologi (detail, foodservice, eksport og direkte salg via gårdbutikker mv.) viser et facit på 11 milliarder kroner. Det svarer til en samlet vækst på 52 procent over de seneste fem år.

- Afsætningen af dansk økologi vokser med tocifrede vækstrater inden for både detailhandel, foodservice og eksport. Og væksten er robust. Faktisk har det økologiske marked i Danmark ikke oplevet tilbagegang i de 25 år, Ø-mærket har eksisteret. Selv under finanskrisen oplevede vi vækst, siger Per Kølster.

Fordobling på flere økofronter inden 2020

Økologisk Landsforening har som mål at fordoble økologien inden 2020 på flere fronter:

  • Fordobling af salg af økologi i Danmark (fra otte mia. kr. i 2014 til 16 mia. kr. i 2020)
  • Fordobling af eksporten (fra 1,5 mia. kr. i 2015 til tre mia. kr. i 2020)
  • Seksdobling af storkøkkener og spisesteder med øko-spisemærke (fra 1.000 i 2014 til 6.000 i 2020)
  • Fordobling af det økologisk dyrkede areal til at udgøre 15 procent af landbruget i 2020.

- Dansk landbrug har med den politik, der har været ført nu i mange år, et velunderbygget økologisk markedspotentiale, hvor vi vil nå 19 mia. kroner i 2020. Det er en vækst, der er værd at gå efter, og derfor ser vi også nu, at rigtig mange landmænd gerne vil lægge om til økologi, siger Per Kølster og fortsætter:

 

- Men for at landbruget kan møde den stigende økoefterspørgsel, er det afgørende vigtigt, at regeringen sender nogle klare signaler om, at regeringen prioriterer økologien og fortsat vil styrke markedet for økologiske produkter. Der er ingen logik i at sænke ambitionerne for økologi, der er en så åbenlys vækstvej for dansk landbrug. Der er brug for, at regeringen med Miljø- og Fødevareministeren i spidsen sender et tydeligt signal til landmændene om, at man fortsat vil økologien og fastholder målet om fordobling. Et mål ministeren selv indførte i 2009.