Økokøer i Ølgod leverer klimaneutral mælk

ÅBENT HUS: Øko-mælkeproducent Jens Krogh, Ølgod, indvier sit nybyggede biogasanlæg fredag den 20. november. Gården er i forvejen mere end klimaneutral, og biogasanlægget reducerer CO2-udledning yderligere.
qwef wqfg ewf efr few fbgwerfe wefgf edrfwe5t5 ef drfhreqwef wqfg ewf efr few fbgwerfe wefgf edrfwe5t5 ef drfhreqwef wqfg ewf efr few fbgwerfe wefgf edrfwe5t5 ef drfhreqwef wqfg ewf efr few fbgwerfe wefgf edrfwe5t5 ef drfhre

Vi hører ofte, at køer er den store klimasynder i vores kost og landbrugsproduktion. Men det er ikke en endegyldig sandhed. På gården Kroghsminde ved Ølgod har mælkeproduktionen fra de 135 malkekøer længe været mere end CO2-neutral – bl.a. takket være gårdens vindmølle – og nu indvies et økologisk gårdbiogasanlæg, som gør klimaprofilen endnu bedre. Den 20. november inviterer økolandmand Jens Krogh sammen med Økologisk Landsforening og JH BioEnergi ApS til åbent hus for at se det nye biogasanlæg. Anlægget omdanner husdyrgødning/dybstrøelse og kløvergræsensilage til energi og klimavenlig, økologisk gødning.

Klimaregnskabet hos Jens Krogh viser, at gården inklusiv biogasanlægget netto fjerner 790 tons CO2 fra atmosfæren om året. Svarende til en CO2-udledning på -0,82 kg CO2 pr. kg mælk.

Se klimahandlingsplan og -regnskab for Kroghsminde.

Tysk teknologi

Jens Kroghs anlæg er et af to nybyggede biogasanlæg på økologiske kvægbrug, der benytter tysk knowhow og teknologi. De er begge opført af JH BioEnergi ApS og er af mærket agriKomp, der er meget udbredt blandt økologer i Tyskland, hvor økologisk biogas er meget mere udbredt end herhjemme.

Der er åbent hus hos Jens Krogh, Tarpvej 15, 8670 Ølgod, fredag den 20. november kl. 13.30 – 17.

Strøm nok til 600 parcelhuse

På klimasiden virker biogas dobbelt positivt. Dels fortrænger anlægget fossil energi og sparer dermed CO2-udslip. Dels bliver udslippet af den stærke drivhusgas metan fra husdyrgødning 20-40 pct. mindre, når gødningen afgasses i et biogasanlæg, inden den anvendes som gødning på markerne.

For den økologiske landmand ligger gevinsten i, at han får en gødning, planterne bedre kan udnytte, og i at gårdens samlede ressourcer udnyttes bedre. For eksempel kan foderrester, græsafklip og andet ”affalds”-plantemateriale omdannes til energi og gødning i biogasanlægget.

Anlægget hos Jens Krogh har en 340 kW gasmotor som kan producere ca. 2,8 mio. kWh om året – svarende til ca. 600 parcelhuses samlede, årlige forbrug.