Økologer til regeringen: - Følg op på succesen

Økologisk Landsforening noterer, at økologi er nævnt som noget af det første i finanslovstekstens afsnit om en ramme til fødevare- og landbugsinitiativer. Foreningen forventer, at økologi må stå helt centralt i udmøntningen af midler til fødevare- og landbrugsinitiativer. Herunder forenkling af regler. Det er helt naturligt, når ministeren i samme uge, som Finansloven blev offentliggjort, har meldt ud, at hun sætter fuldt blus under omlægningen til økologi.

I mandags gik miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen ud med en meddelelse om, at hun vil sætte ”fuldt blus” under omlægningen til økologi, og den netop offentliggjorte finanslov indeholder en pulje på 75 millioner til en ramme for fødevare- og landbrugsinitiativer.

Økologisk Landsforening lægger vægt på, at midlerne bruges til at styrke den indsats, der har gjort Danmark til verdensmester i økologi.

- Dansk økologisk succes skyldes et unikt samarbejde mellem landmænd, virksomheder, deres organisationer, detailhandlen og staten. Sammen har vi udviklet verdens mest mangfoldige marked for øko-fødevarer ved at satse på afsætningsfremme, både på det hjemlige detailmarked, på eksportmarkeder og i køkkenomlægning. I øjeblikket ser vi rigtig mange landmænd lægge om til økologi, og det er vigtigt, at der afsættes midler til økologisk markedsfremme til at bakke denne omlægning op, siger Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening.

Landbrugspakke skal forenkle regler

Økologisk Landsforening hæfter sig derudover ved, at aftaleteksten for finansloven taler om bedre regulering og balance i miljøreguleringen af landbruget.

- Det lægger godt op til, at vi kan få en fødevare- og landbrugspakke, der omfatter udvikling af en miljøregulering til økologer med direkte afsæt i det økologiske regelsæt, og at vi i øvrigt kan få ryddet op i regler, der ikke giver mening, eller ligefrem spænder ben for mere natur eller endnu bedre dyrevelfærd, siger Per Kølster.

Økologisk Landsforenings forslag til regeringens landbrugspakke anbefaler at skrotte dobbeltreguleringen af økologiske landmænd.

- I dag reguleres økolandbrug ud fra en miljøregulering, der tager udgangspunkt i miljøpåvirkningen ved konventionel drift. Men øko-landbrug er i den fælleseuropæiske landbrugspolitik ”green by definition”. Derfor foreslår vi en forenklet miljøregulering af økologiske landbrug, der anerkender reglerne bag Ø-mærket som udgangspunkt for en reguleringspakke til økologer, siger Per Kølster.