Nu kan der både søges tilskud til øko-omlægning i offentlige og private køkkener

Fra i dag kan du søge tilskud til omstilling af køkkener til økologi frem til 1. februar 2016. Både offentlige og private.

Som noget nyt kan du nu søge tilskud til omstilling af private køkkener til økologi under vores økologifremme-ordning.

Ordningen åbner i dag – og uddeler som sædvanlig også støtte til omstilling af offentlige køkkener. Støttemidlerne kommer fra EU’s landdistriktsprogram og går til kompetenceudvikling af køkkenpersonale, hvor de lærer om økologisk køkkendrift.

På grund af EU-regler om statsstøtte er tilskuddet til projekter målrettet private køkkener på 60 procent, mens projekter målrettet offentlige køkkener som hidtil kan få 100 procent i støtte.

Støtten til private projekter er betinget af, at de deltagende virksomheder er små og mellemstore virksomheder bosidende i et landdistrikt.

Du kan søge om tilskud frem til 1. februar 2016.

Læs mere om Økologifremmeordningen  

Har du faglige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Center for Erhverv på tlf. eller e-mail erhverv@naturerhverv.dk