Økoformand: - Regeringen må være miljø- og markedsblind

LANDBRUGSPAKKE | Der er milliarder til det konventionelle landbrugs ønske om at gøde mere, men ikke én ny krone investeret i økologi i regeringens landbrugspakke. – Det er som om regeringen er blevet miljø- og markedsblind, siger økologernes formand, Per Kølster.

I nat offentliggjorde Miljø- og Fødevareministeriet en landbrugspakke, som regeringen har indgået med Konservative, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti. Landbrugspakken har et meget ensidigt fokus på at tillade, at det konventionelle landbrug får lov til at gøde mere nogle steder mod, at der indføres en række nye miljøforanstaltninger andre steder. Meningen er klar: Mere intensivt landbrug med mindre natur.

Selvom aftalen fastholder nogle af de penge til økologi, som SR-regeringen afsatte, rummer den ikke én ny øko-krone, og det kalder på hovedrysten hos Økologisk Landsforening.

- Markedet er ikke i tvivl, der handles mere og mere økologi, og Regeringen ønsker sig vækst og bedre miljø. Økologien tilbyder begge dele. 30 procents højere biodiversitet, giftfrit grundvand og vækstrater på hjemme- og eksportmarkeder, som det konventionelle landbrug ikke har set i mands minde. Det er som om, at regeringen er blevet både miljø- og markedsblind, siger Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening.

Visionsløst

Øko-formanden undrer sig især over manglen på visioner i regeringens landbrugspakke.

- Det er glædeligt, at nogle af øko-pengene fra SR-tiden er fastholdt, og at der er garanti for finansiering af omlægningsstøtten til de rekordmange konventionelle landmænd, der i øjeblikket går økovejen. Det gør det trods alt muligt for os at arbejde videre med markedet for at sikre udvidelse af det økologiske areal. Men så er det desværre også slut med de sparsomme visioner i pakken, siger Per Kølster, og fortsætter:

- Der er lavet en landbrugspakke med et meget stort budget til det konventionelle landbrug uden mål om udvikling. Regeringen går efter et landbrug, der skal fortsætte ad samme spor som i dag bare endnu mere intensivt. Og så beslaglægges der store summer til at betale dem for at lade være med at forurene, når de gøder mere. Det er svært at se gevinster for miljø og landbrug i det.

Økologisk Landsforening mener, at det havde været en mere visionær og ambitiøs hjælp til et trængt landbrug og miljø, hvis landbrugspakken havde opprioriteret økologien.

- Det ville have været visionært at bruge midler på et landbrug, som møder kundernes krav og skaber rene fødevarer, god dyrevelfærd, højere biodiversitet, mindre gødskning, markant lavere medicinforbrug og en bedre indtjening for landmanden, siger Per Kølster.

Økologisk Landsforening undrer sig også over, at pakken taler om udvikling af akvakultur, mens der ikke er en eneste henvisning til økologisk akvakultur, der præsterer stejle vækstkurver uden at føre til mere N-forurening.

- Tværtimod står der at der skal afsættes en ekstra kvælstofkvote til akvakultur. Altså flere nærringsstoffer i vores vandmiljø. Hvad er miljøgevinsten i det, spørger Per Kølster retorisk.