ØL får CISU-bevilling til udviklingsprojekter i Østafrika

Den danske regering skærer hårdt i ulandsbistanden og har pt. lukket rammerne for videreførelse af vellykkede øko-pilotprojekter. Til gengæld har Civilsamfund I Udvikling, CISU, netop bevilget 7,5 millioner kroner til Økologisk Landsforening udviklingsarbejde i Uganda og på Zanzibar i Tanzania.

Siden 2013 har danske økologer sammen med partnerorganisationer stået i spidsen for landbrugsudviklingsaktiviteter i Uganda og på Zanzibar i Tanzania. Målet har været at skabe et agro-økologisk landbrug, der er mere ressourceeffektivt, mere robust over for klimaforandringer og som forbedrer fødevareforsyning, indtjeningen og beskæftigelse for tusindvis af landbofamilier og småbønder i landområder.

Med regeringens tiltræden i sommer og deraf følgende besparelser i ulandsbistanden, blev kassen smækket i for en fortsættelse af en række lovende resultater og erfaringer. I stedet har udviklingsorganisationen CISU nu bevilget 7,5 millioner kroner til en tre-årig videreførelse af øko-projekterne i Østafrika.

- I Uganda har 5.000 landbofamilier fået øget deres viden om landbrug og ressourceudnyttelse og i de kommende to år vil projekterne fokusere på markedsudvikling og markedsføring af produkterne samt på at skabe en stærkere og politisk mere indflydelsesrig organisering af de økologiske bønder i landene, siger Kristina Due, formand for Ulandsudvalget i Økologisk Landsforening.

Resultaterne af pilotprojekterne har været så positive, at CISU har valgt ikke bare at støtte en videreførelse af dem, men også at støtte med det dobbelte af de tidligere bevillinger.

Eksport af dansk knowhow

Et omdrejningspunkt i udviklingsarbejdet er etablering af såkaldte Farmer Family Learning Groups (FFLG), som er faglige fællesskaber, hvor bønderne deler og løser hinandens udfordringer gennem videndeling.

- I Danmark har vi en lignende model i den sundhedsrådgivning, som er et lovkrav i kvægbruget. Her kan landmænd oprette en staldskole, som fungerer efter samme princip, hvor det er landmændenes fælles viden, frem for en ekspert eller konsulents, der kommer i spil. Det er en model, som har vist sig uhyre effektiv begge steder, siger Per Rasmussen, der er international konsulent i Økologisk Landsforening.

Udviklingsprojekterne i Uganda og Tanzania har etableret sådanne FFLG’s og uddannet facilitatorer til dem begge steder. Næste fase af projekterne fokuserer på at etablere flere FFLG’s på Zanzibar og på at udvikle de lokale markeder for økologiske fødevarer i Østafrika. Økologisk Landsforening gennemfører projekterne i partnerskaber med en række lokale økologiske landbrugsorganisationer i landene.