Spelt ikke længere kriminelt

Efter et længerevarende forarbejde har Miljø- og Fødevareministeriet netop udgivet en ny vejledning til frøsamlere, -virksomheder og hobbyavlere vedrørende handel og overdragelse af frø og sædekorn. Økologisk Landsforening har bidraget aktivt og hilser vejledningen velkommen.

Spelt, emmer, enkorn, ølandshvede og nøgenbyg. Navne på kornsorter, som i de senere år er blevet en del af danskernes ordforråd. Takket være nogle få ildsjæle og ”frønørder” er de gamle kornsorter blevet genopdaget og udbredt, men faktisk har det været et arbejde på grænsen til det kriminelle på grund af de regler og krav, der gælder for handel med frø og sædekorn i EU.

Krav, som har været en bremse for fremavl af eksempelvis kornsorter, der egner sig bedre til dyrkning under økologiske forhold. Derfor har Økologisk Landsforening bidraget aktivt til et arbejdet i Dialogforum for EU for sortslovgivning, som nu er mundet ud i den ny vejledning ”Frø og sædekorn 2” fra Miljø- og Fødevareministeriet.

- Vi har kæmpet for, at det skal være muligt at handle, udveksle og fremavle korn og frø, selvom materialet ikke er stort eller ensartet nok til at komme på EU’s officielle sortsliste. Det har også været vigtigt for os at sikre, at plantemateriale, der ikke anvendes kommercielt, er fritaget fra reglerne, siger Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening.

Spelt skal ikke være kriminelt

Foreningen tager godt i mod den nye vejledning.

- Spelt skal ikke være kriminelt, og vi er rigtig glade for vejledningen og håber, at den lægger grunden til gode rammer for at arbejde med sorter, der er særligt interessante for økologiske landmænd og forbrugere, siger Per Kølster.

Hidtil har EU’s sortregler ikke tilladt handel og brug af såsæd, som ikke var på sortslisten. En lempelse af reglerne skabte indledningsvis nervøsitet hos såsædsindustrien for, at det ville føre til en underminering af EU’s sortssystem.

- Men det er landet på en model, som jeg mener, alle kan være tilfredse med, slutter Per Kølster.