Økologisk og konventionel salat – hvad er forskellen?

Sommeren er højsæson for friske, sprøde salater. Økologi er din garanti for at undgå rester af sprøjtegifte i din grønne sommersalat. Bliv klogere på forskellen mellem den økologiske og konventionelle salatproduktion.

Vejen uden om sprøjtegifte

Lus er en stor udfordring for økologiske salatproducenter. Konventionelle producenter kan sprøjte med insektgifte mod lusene, mens økologer f.eks. etablerer bælter af honningurt mellem markerne. Planten tiltrækker gavndyr som f.eks. svirrefluer, hvis larver hver især spiser hundredevis af lus. 

En anden stor udfordring for økologer
er skimmel og svampesygdomme. Den mest effektive metode at undgå dem på ude i øko-marken eller i væksthuset, erat bruge resistente salatsorter. Desuden plantes salaten med større afstand end hos de konventionelle kollegaer, så bladene kan tørre. Fugt giver bedre betingelser for svamp og skimmel – som konventionelle landmænd i stedet kan bruge gift mod.

Sund jord = sunde planter

Når salaten er høstet, mangler jorden næringsstoffer, for salaten har optaget en del af dem. I jorden kan der også være oparbejdet et vist smitteniveau.

I den konventionelle produktion sår man blot salat igen på samme sted, da næringen kan tilføres planten via sprøjtning. Producenten kan også sprøjte med kemi mod de evt. sygdomme i jorden.

Et generelt princip i den økologiske produktion er, at man gøder jorden frem for planten - økologer arbejder for at skabe en frugtbar jord med større mangfoldighed af alt fra mikroorganismer til regnorme.

Sædskifte er vejen til frugtbar jord

Økologens bedste middel i kampen mod sygdomme, skadedyr og ukrudt er sund jord, resistente sorter og at rotere afgrøderne fra mark til mark. Det sidste er det, der også kaldes sædskifte.

Sædskiftet hos den økologiske salatproducent fungerer ved, at landmanden sår andre afgrøder, dér hvor salaten er høstet. Det kan være alt fra rødbeder til kløver, og sammen med naturgødning giver den naturlige omsætning i jorden nye næringsstoffer til det næste hold salat og samtidig reduceres smitteniveauet.

Rester af sprøjtegifte i konventionel salat

Ved Fødevarestyrelsens seneste pesticid- kontrol fandt de pesticidrester i 18 ud af 36 konventionelt dyrkede salater fra både Danmark og udlandet. Dog var ingen af værdierne højere end den maksimale grænseværdi for, hvad der er sundhedsmæssigt acceptabelt, hvis du spørger Fødevarestyrelsen.

I øvrigt blev der ikke fundet pesticidrester i de prøver af økologisk salat, styrelsen fik analyseret.

 

Kilde: Gartnerirådgivningen