Største øko-omlægning siden årtusindskiftet

1.128 landmænd har søgt om tilskud til at omlægge deres landbrug til økologi. Der er i alt søgt om tilskud til et areal svarende til hele Langeland og Samsø. Økologisk Landsforening glæder sig over udviklingen og peger på, at der er brug for yderligere 40.000 nye øko-hektar i næste runde for at kunne følge med den stigende efterspørgsel.

Da fristen for at søge om økologisk arealtilskud udløb den 1. september, havde hele 1.128 landmænd søgt om tilskud til et område på ca. 40.000 hektar, oplyser miljø- og fødevareministeriet. Det er et område svarende til hele Langeland og Samsø.

Mange landmænd er allerede økologer og udvider nu deres bedrift. Samtidig er der sket en stor vækst i antallet af nye økologer, der omlægger fra konventionelt til økologisk landbrug. 450 af ansøgerne er således nye økologer, og årets omlægning er den største udvidelse af økologisk landbrugsjord i Danmark siden 1990’erne.

- Det er utroligt glædeligt at se, at landmændene lytter til danskernes rekordstore efterspørgsel på økologiske varer. Det betyder, at naturen og grundvandet i endnu højere grad vil blive skånet for sprøjtegift i fremtiden, og at flere dyr vil få god plads og mulighed for at komme ud under åben himmel. Samtidig vil udvalget af økologiske varer, som er fri for rester af sprøjtegifte og unødige tilsætningsstoffer, blive større og mere interessant, siger Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening.

Behov for tilsvarende omlægning i næste runde

Der er i øjeblikket mangel på øko-varer i den danske dagligvarehandel, hvor salget af økologiske fødevarer er fordoblet siden 2007 med en stigning fra 3,6 milliarder kroner til cirka syv milliarder kroner. Samtidig er øko-salget til landets storkøkkener mere end tredoblet på fem år, mens eksporten af dansk økologi er cirka syvdoblet på ti år.

Økologisk Landsforening vurderer på den baggrund, at der er behov for at omlagt yderligere mindst 40.000 hektar i næste runde.

Glæde i fødevareindustrien og detailhandlen.

Coop er en af de detailkæder, der har satset massivt på økologisk vækst:

- Vi øger salget af økologi med 15 procent i år. Der er i den grad brug for flere økologiske råvarer, så det er særdeles positivt at flere landmænd nu lægger om til økologi, siger Jens Visholm koncerndirektør i Coop til JP Finans.

Også Henrik Biilmann, adm. direktør for selskabet Friland, som er Europas største leverandør af økologisk kød, er begejstret over udvidelsen af den økologiske produktion.

- Der har gennem længere tid været stor mangel på økologisk okse- og svinekød. Markedet er voldsomt overophedet og præget af ekstremt høje priser. Manglen på råvarer har tvunget os til afvise kunder. Derfor er det særdeles glædeligt, at et stigende antal landmænd omlægger til økologi. Nogle af dem begynder at levere til os næste år, siger han til JP Finans.

Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og det Konservative Folkeparti sikret, at der er finansiering til alle de ansøgninger til økologisk arealtilskud i 2016, som lever op til betingelserne.