Økologernes formand: - EU’s landbrugspolitik skal vendes på hovedet

’Vi skal videre’, lød budskabet fra formand Per Kølster i sin beretning på Økologisk Landsforenings årlige generalforsamling her til formiddag. Videre med udviklingen af dansk økologi og videre med grøn omstilling af EU’s landbrug.

Mandag i denne uge begyndte EU’s landbrugsministre arbejdet med en reform af EU’s fælles landbrugspolitik (CAP), som skal træde i kraft i 2021. I dag og i morgen er danske økologiske landmænd, virksomheder, professionelle køkkener og forbrugere samlet til Økologisk Landsforenings generalforsamling i Vingsted. Og her fra var beskeden til de danske og europæiske politikere klar. 

- Landbrugets potentiale i landdistriktsudvikling realiseres slet ikke, og EU’s landbrugspolitik har lagt pres på naturen, dyrevelfærden, klimaet og vandmiljøet. Det er ikke tid til de sædvanlige små skridt. EU's landbrugspolitik skal vendes på hovedet. Tiden er inde til at bruge EU’s landbrugspolitik målrettet til at skabe en grøn omstilling i landbruget, lød det fra formand Per Kølster i sin beretning til medlemmerne.

- Passiv produktionsstøtte må og skal erstattes med betaling til landmanden for det, samfundet ønsker, landbruget skal levere udover fødevarer, rent drikkevand, rigere natur og biodiversitet, klimaløsninger, æstetiske landskaber, frugtbar jord, genetisk mangfoldighed, husdyr uden antibiotikaresistens, liv i landdistrikterne og borgernes adgang til landbrugslandskabet. Kort sagt; fælles samfundsgoder, sagde Per Kølster.

Vi skal videre

I den forbindelse refererede formanden til den 10-punktsplan for en grønnere landbrugspolitik i Danmark og EU, som Økologisk Landsforening har fremsat.

- Vi ønsker det bedste for alle landmænd. Vi ønsker flere nye, unge ind i faget, og vi ønsker en CAP, der er lige for alle. Uanset om du er økolog eller konventionel, så skal du kunne få betaling for at levere fælles samfundsgoder. Det er det, vi har foreslået med vores 10-punktplan for at hjælpe et samlet landbrug videre ind i en omfattende omstilling til en bæredygtig fremtid, siger Per Kølster.

Samtidig tager økologerne fat i sig selv. Økologisk Landsforening har mødtes og debatteret økologiens udvikling med ca. 700 landmænd m.fl. på 30 møder landet rundt siden nytår. Formålet har bl.a. været at drøfte mulighederne for en supplerende mærkning af et nyt løft af økologien.

- De første danske økologer lagde for 40 år siden grunden til dansk økologis succes og udbredelse med etableringen af Landsforeningen for Økologisk Jordbrug og et dansk økologimærke. I vor tid er det os, der viser vejen med økologiske løsninger i mark og marked og må gå forrest og tage økologien med videre ind i en bæredygtig fremtid for den kommende generation. Vi skal videre. Måske med en supplerende mærkning – måske med noget andet. Men vi skal videre med noget, der kan øge dynamikken og løfte standarden for dansk økologi nu og på sigt, og som samtidig skal ha’ potentiale til at fremtidssikre Ø-mærket, sagde Per Kølster.