Benyt fladekompostering

KLIMATILTAG #30: Mere kulstofbinding i jorden modvirker udledningen til atmosfæren.
Foto: Majbrit Terkelsen

Kulstof kan ikke være flere steder på en gang. Kan man binde det i jorden, kan det ikke samtidig udledes som klimagassen CO2.

Indarbejdning af kompost og planterester i jorden medvirker til humusdannelse. Jo mere biomasse, der nedmuldes, jo bedre for humusdannelsen.

I lande syd for Danmark har nogle landmænd gode erfaringer med øverlig indarbejdning af grønmasse podet med mælkesyrebakterier, såkaldt fladekompostering. I øjeblikket testes metoden i Danmark for at se, om den kan fungere tilfredsstillende under væres klimatiske betingelser.

Læs mere om fladekompostering i Økologisk Landsforenings Klimakatalog, tiltag nr. 30.

Klimakataloget indeholder 40 tiltag, der nedbringer landbrugsbedrifters klimabelastning.

 

Klimatiltag #30 fra Økologisk Landsforening