Økologer vil skippe ploven

Landmænd, forskere, og virksomheder skal sammen udvikle metoder til pløjefri dyrkning de næste fire år. Økologisk planteavler Anders Lund, Brædstrup, er en af dem. Han har eksperimenteret med pløjefri dyrkning nogle år og håber, projektet kan hjælpe ham videre på et videnskabeligt grundlag.

Artiklen har været bragt i Agrologisk oktober 2017

Økologiske landmænd har indtil nu haft svært ved at knække den nød, der hedder reduceret jordbearbejdning og pløjefri dyrkning. Mange vil gerne i den retning i håb om, at det kan bidrage til mere kulstof i jorden, bedre forhold for mikroorganismer og regnorme og dermed større naturlig frugtbarhed og højere udbytter. Den helt store udfordring er imidlertid ukrudtet, som er svært at holde i skak uden ploven. Et nyt GUDP-projekt, CarbonFarm, som Økologisk Landsforening står i spidsen for, kan måske bringe økologer – og konventionelle landmænd - nærmere målet i løbet af de næste fire år.

Efterafgrøder får central rolle

Der skal laves forsøg hos fire landmænd og eksperimenteres med efterafgrøder, dyrkningssystemer og mekanik, fortæller projektleder Janne Aalborg Nielsen, Økologisk Landsforening:

- Vi arbejder ud fra principperne for Conservation Agriculture og ser, hvor langt vi kan komme i praksis. Efterafgrøder bliver et helt centralt emne, som både økologer og konventionelle landmænd har gavn af, at vi udvikler på. Det er helt centralt, at jorden altid er grøn, men spørgsmålene står i kø: hvilke arter er egnede på vores breddegrader, hvilke maskiner skal udvikles, for at vi kan så direkte, og kan vi overhovedet udvikle et system, der kan fungere uden ukrudtssprøjtning?

Den kendte, den ambitiøse og den midt imellem

Selv om pengene til projektet først for nylig er bevilget, er det allerede ved at tage form.

- Vi etablerer tre behandlinger på forsøgsarealet. Den ene er en reference, som er det system, landmændene i forvejen praktiserer, den anden er den mest ambitiøse med direkte såning i plantedækket, og den tredje er en mellemvej, hvor vi reducerer jordbearbejdningen og erstatter ploven med harve og radrenser, forklarer Janne Aalborg Nielsen.

Vandstråle erstatter jern

To maskinfirmaer deltager i projektet. Dal-Bo A/S bidrager med yderligere udvikling og forbedring af en knivtromle, der kan lægge grønmassen ned forud for etablering. AgroIntelli skal arbejde med Aqua Tillage efter australsk inspiration. Metoden består i at skære en sårille ved hjælp af en vandstråle med meget stort tryk.

Økolog: meget at vinde

Anders Lund er en af fire landmænd, der deltager i projektet om reduceret jordbearbejdning. Han driver et økologisk planteavlsbrug ved Brædstrup i Østjylland, hvor han dyrker korn, bælgsæd og kløverfrø i et efterhånden ret fast, rækkedyrket sædskifte med maksimal brug af efterafgrøder. Anders Lund har de senere år eksperimenteret på egen hånd med at etablere primært vintersæd uden forudgående pløjning.

- Grunden er, at jeg gerne vil bevare det organiske materiale i topmulden hvor den biologiske aktivitet er størst, og undgå at begrave regnormene. Jeg er sikker på, vi økologer kunne vinde meget, hvis det var muligt at dyrke uden at pløje, men det er en stor udfordring, siger Anders Lund.

Han har eksperimenteret med forskellige måder at så vinterrug på. Dels om efteråret efter et antal stubharvninger med vingeskær i 5-10 cm’s dybde, dels undersået om foråret i anden afgrøde, dvs. helt uden jordbearbejdning. Denne metode tiltaler ham, fordi han stræber mod marker, der er grønne året rundt, men metoden er også den mest udfordrende.

En boksekamp med tørre tæsk

I år har Anders Lund kastet sig ud i at etablere vårsæd uden forudgående pløjning. Det gik galt.

- Jeg skulle selvfølgelig have nøjedes med et lille areal, men jeg var kæk og troede, min rækkedyrkning var så stærk, at jeg ville kunne styre ukrudtet. Det kunne jeg ikke. Mine bynkemarker har været det store samtaleemne heromkring i år.

Han sammenligner eksperimenterne med en boksekamp:

- I denne runde fik jeg tæsk, men jeg giver ikke op.

Tager et pløjeår

Nu glæder Anders Lund sig til, at projektet lægger fra land, så han kan blive klogere på biologien, teknikkerne og effekten af metoderne i det økologiske såvel som det konventionelle sædskifte. Inden da tager han lige et pløje-år for at komme til bunds i ukrudtet.

Han ved nemlig godt, hvad der teoretisk set skal til for at få succes:

- Marken skal være meget ren. Og så skal man have en god skiveskær-såmaskine, der kan så i stubben, så man undgår frøspiring fra ukrudtet.

Om CarbonFarm – bæredygtige dyrkningssystemer i landbruget

  • GUDP har bevilget 9,7 mio. kr. til projektet, der ledes af Økologisk Landsforening.
  • Målsætninger: udvikle kulstofopbyggende og produktive dyrkningssystemer, øge biodiversiteten i og på jorden, fastholde kvælstof i rodzonen om vinteren samt minimere klimabelastningen.
  • Projektdeltagere: Økologisk Landsforening, Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Foreningen for reduceret jordbearbejdning i Danmark, Dal-Bo A/S, Agrointelli samt fire landmænd: Anders Lund og Per Bundgaard, der er økologiske planteavlere, samt Jacob Justesen og Søren Christensen, der driver konventionel planteavl med direkte såning.

 

Projektet CarbonFarm er støttet af midler fra GUDP