ØL fortsætter øko-udvikling i Bhutan og Tanzania

Økologisk Landsforening har netop fået støtte fra Civilsamfund i Udvikling (CISU) til fortsat udbredelse af økologiske landbrugsmetoder i Tanzania i Østafrika og Bhutan i Himalaya. I Tanzania er målet at styrke jordbrugets modstandskraft mod klimaforandringer, og i Bhutan skal projektet understøtte et nationalt mål om 100 procent økologisk landbrug.

Family Farmer Learning Groups (FFLG) – måske ikke så mundret en titel, men ikke desto mindre et meget effektivt procesværktøj til at skabe udvikling på landbrugsbedrifter. Både i udviklingslande og herhjemme. FFLG-metoden bygger på, at de deltagende landmænd lærer af hinandens erfaringer og gode råd og løbende samler op på tiltag på medlemmernes bedrifter. I Danmark kendes modellen som ’Staldskoler’, der er en del af lovkravet omkring sundhedsrådgivning i malkekvægsbedrifter.

I Økologisk Landsforenings mangeårige udviklingsarbejde er navnet FFLG, og det er en metode, som mere end 100.000 mennesker - fordelt på 18.000 familielandbrug i flere østafrikanske lande - gennem årene har taget til sig.

Nu har Civilsamfund i Udvikling (CISU) støttet foreningens fortsatte arbejde med FFLG-metode og rådgivning i økologiske landbrugsmetoder.

- I Tanzania skal vi bruge FFLG-tilgangen til at udvikle strategi for og udbredelse af økologiske landbrugsmetoder hos 2.000 landbrugsfamilier i en indsats for at gøre deres jord og produktion modstandsdygtig mod konsekvenser af klimaforandringer som fx tørke og erosion. CISU’s bevilling betyder, at vi kan fortsætte arbejdet i Tanzania frem til 2020, og det er vi og vores samarbejdsorganisation i Tanzania rigtig glade for, siger Per Rasmussen, der er international konsulent i Økologisk Landsforening.

Projektet i Tanzania hedder Organic Agriculture Climate Change Intervention
for Empowering of Smallholder Farmers (ACCISS) og understøtter en række af FN’s 17 verdensmål.  

100 procent økologisk landbrug

I 2012 vedtog regeringen i bjergstaten Bhutan i Himalaya, at hele landets landbrug skal være økologisk. Siden har Økologisk Landsforening sammen med Royal Society for Protection of Nature (RSPN) været involveret i udbredelse af økologiske landbrugsmetoder og knowhow i landet.

- I det nye projekt skal vi i de næste to år udvikle en økologisk landbrugsrådgivningsmetode, der kan støtte Bhutans mål i processen frem mod at blive 100 procent økologisk. Den primære målgruppe er 300 bhutanesiske småbønder, der er organiseret i 14 FFLG-grupper i to distrikter. Projektet uddanner 14 facilitatorer og udvikler ikke kun den enkelte landmand, men hele familien og deres lokalsamfund. Samtidig kombinerer det RSPN’s ekspertise inden for natursystemers økologi samt bevarelse af natur og biodiversitet med Økologisk Landsforenings erfaringer med at udvikle landmandsgrupper og økologisk dyrkning, siger Per Rasmussen.

Bhutan-projektet ‘Empower Small Scale Bhutanese Farmers to Increase Food Security and Sustainable Livelihoods through Agro-Ecological Farming and Food Systems Development’ er også bundet op på en række af FN’s 17 verdensmål.