VIDEO - Test spireevnen i rug til afgræsning

Vårsået vinterrug bruges til afgræsning i kvægbesætninger. Det er dog vigtigt med et plantetal på minimum 200 planter pr. m2. Da rug let mister spireevne over vinteren er det vigtigt at teste spireprocenten for at få den rigtige udsædsmængde. Se her, hvordan du selv udfører en simpel spiretest. Nyt fra projekt DEMONSTRATION AF NYE ØKOLOGISKE LØSNINGER II.

Vinterrug kan sås om foråret og bruges til afgræsning. Der er risiko for, at kernernes spireevne falder hen over vinteren, så tjek den, inden du sår. Kjeld Forsom, planterådgiver i ØkologiRådgivning Danmark, viser her, hvordan du på en simpel måde bestemmer spireevne og beregner udsædsmængde, så du får en tæt afgræsningsmark.

Videoen er produceret af Økologisk Landsforening i projektet Demonstration af nye økologiske løsninger II. Music by bensound.com.

Projektet er støttet af Promilleafgiftsfonden for Landbrug, Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikterne og Miljø- og Fødevareministeriet.