ØL igangsætter økonomisk handlingsplan

Økologisk Landsforening præsenterede på sin generalforsamling i dag et underskud på 2,2 millioner kroner. Resultatet er begrundet i utilstrækkelige interne systemer og processer til at understøtte foreningens aktiviteter. Foreningen lancerer nu en handlingsplan, som skal styrke den løbende økonomistyring, proces og ledelse.

2017-regnskabet i Økologisk Landsforening viser et underskud på knap 2,2, millioner kroner, som blev præsenteret for medlemmerne på foreningens generalforsamling i Vingsted i dag. Underskuddet skyldes ikke nogen enkeltstående faktorer, men er primært begrundet i, at de interne systemer og arbejdsgange ikke længere rækker til foreningens størrelse og aktiviteter.

- Foreningen er vokset betragteligt igennem de seneste år, og vi har skabt imponerende resultater, som vi er meget stolte af. I september sidste år ansatte vi en ny administrerende direktør. Næste skridt kræver en investering i systemer, og arbejdsgange og en styrket ledelsesstruktur, så vi hurtigst muligt sikrer en løbende økonomistyring og et retvisende beslutningsgrundlag. Vi har blandt andet behov for systemer, der giver os et akkumuleret billede af den månedlige budgetopfølgning, siger Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening.

Igangsætter økonomisk handlingsplan

Derfor igangsætter direktionen og bestyrelsen nu en handlingsplan.

- Vi har behov for at bygge en stærk fremtidig platform for værdiskabelsen for medlemmer og samfund, så økologer og økologien får maksimalt udbytte af udviklingsprojekter for afsætning, forbrugerkontakt, og landbrugsfaglige løsninger. Kort og godt indfri vores mission om mere og bedre økologi, siger Per Kølster.

Som led i den økonomiske handlingsplan er det et mål at skaffe et samlet kapitalindskud på fem millioner kroner. Midlerne skal anvendes til at øge egenkapitalen og derved styrke foreningens soliditet samt til investering i en fremtidig platform for foreningen i form af et nyt IT-system. Foreningens medlemmer opfordres til at bidrage med et indskud svarende til deres nuværende kontingent. Herudover beder foreningen en række af de største virksomhedsmedlemmer om at bidrage med et ekstraordinært indskud. Endelig involverer planen en crowdfunding indsats.

- Vi har på nuværende tidspunkt positive tilkendegivelser fra en række af vores virksomhedsmedlemmer, og vi arbejder videre for at realisere handlingsplanen inden den 1. juni i år, siger Per Kølster.