Økologi er høj dyrevelfærd, men danskerne ved det ikke

Et flertal af danskerne forbinder især bedre dyrevelfærd med god plads og adgang til det fri. Det viser en undersøgelse lavet for fødevareministeriet. Men selvom alle øko-dyr netop kommer ud i det fri og har mere plads både ude og inde, er det kun en tredjedel af danskerne, der forbinder bedre dyrevelfærd med økologi. Det tyder på, at danskerne mangler viden om dyrenes forhold i økologisk landbrug, og det vil Økologisk Landsforening nu gøre noget ved via kampagnen ’En himmel til forskel’.

Smågrise på marken. Køer på græs i sommerhalvåret. Høns og kyllinger med god plads ude og inde. Det er nogle af kendetegnene ved det økologiske landbrug.

77 procent af danskerne går i nogen, høj eller meget høj grad op i bedre dyrevelfærd, og de forbinder det især med, at dyrene har god plads og kommer udenfor. Henholdsvis 68 og 61 procent af danskerne kobler således bedre dyrevelfærd med, at dyrene har plads til at udfolde deres naturlige adfærd og har adgang til det fri.

Men det er imidlertid kun en tredjedel af danskerne, der forbinder bedre dyrevelfærd med økologi. Det viser en undersøgelse lavet af YouGov for Fødevareministeriet.

- Undersøgelsen viser, at der er et potentiale for at sælge meget mere økologisk kød og flere øko-æg og mejeriprodukter. For det tyder på, at der er en overraskende stor del af de danskere, der går op i, at dyrene har gode forhold, som ikke er klar over, at økologi og dyrevelfærd hænger uløseligt sammen. Alle økologiske dyr har god plads og kommer ud under åben himmel - netop det, der er vigtigst for forbrugerne, siger formand for Økologisk Landsforening, Per Kølster.

Mange mærker at navigere i

Derfor sætter Økologisk Landsforening i de kommende uger ekstra fokus på dyrevelfærden i økologisk landbrug gennem kampagnen Ren Madglæde og under overskriften ’En himmel til forskel’.

- I dag er der rigtigt mange dyrevelfærdskoncepter, man skal navigere rundt i ude i dagligvarebutikkerne. Så jeg kan godt forstå, hvis nogle danskere er forvirrede. Den økologiske produktion rummer mange fordele på én gang. Men kan være svært at gennemskue, hvad ordet ’økologi’ dækker over i forhold til dyrevelfærd, hvorimod f.eks. frilandsgris og æg fra fritgående høns er mere selvforklarende. Derfor har vi en opgave i at øge danskernes bevidsthed om, at Ø-mærket garanterer meget høj dyrevelfærd, siger Per Kølster.

I de kommende uger vil danskerne møde ’Ren Madglæde’-kampagnen på plakater i bybilledet og på de sociale medier.

Økologiske høns, køer, svin og andre husdyr:

  • Har god plads at bevæge sig på
  • Kan gå ud under åben himmel, når årstiden tillader det
  • Skal have økologisk foder
  • Får grovfoder, f.eks. frisk græs, der er godt for dyrenes velbefindende og forebygger sygdomme
  • Skal i det hele taget have forhold, der imødekommer deres naturlige adfærd og behov

Læs mere på www.renmadglæde.dk