Bred medlemsopbakning til Økologisk Landsforenings økonomiplan

Økologisk Landsforening har nået sit første delmål om at rejse tre mio. kr. fra medlemmerne inden den 1. juni. Betaling af frivillige ekstra kontingenter og ekstra bidrag er nogenlunde lige delt mellem hhv. landmand, virksomheder og private medlemmer. Foreningen jubler og arbejder videre mod slutmålet om fem mio. kr.

På baggrund af økonomiske udfordringer og behov for investering i fremtiden lancerede Økologisk Landsforening i april en kampagne hos sine medlemmer om indsamling af fem mio. kr., der skulle skabe soliditet og ruste foreningen til fremtiden. Bankens krav om tre mio. kr. inden d. 1. juni er nu indfriet af en bred opbakning fra alle foreningens medlemsgrupper.

- Vi er dybt taknemmelige for den brede opbakning og det stærke sammenhold, vi oplever hos medlemmerne. Opbakningen betyder, at vi har indfriet vores banks kapitalkrav, siger Helle Borup Friberg, administrerende direktør i Økologisk Landsforening, og fortsætter:

- Det ruster samtidig Økologisk Landsforening til det næste ryk for økologi - i markedet, i politik og med udvikling på de økologisk landbrug sammen med vores medlemmer.

Kampagnen fortsætter mod slutmålet: fem mio. kr.

Foreningen fortsætter nu kampagnen hos medlemmerne frem til d. 1. juli og vil derefter i løbet af året sikre de fem mio kr. via donationer og ansvarlig lånekapital.

- Vi knokler nu på for at nå de fem mio. kr., og vi oplever, at medlemmer, der i første omgang tvivlede på kampagnens succes, melder sig med bidrag, efterhånden som de hører, at flere kommer med. Det, håber vi, fortsætter. Vi har vidst fra starten, at det kun vil lykkes, hvis alle er med, siger Helle Borup.

Betaling af ekstra kontingenter og andre donationer svarer allerede til 65 procent af foreningens samlede årlige kontingent-indbetaleringer. Foreningen åbner også nu for ansvarlig lånkapital og på donationer fra borgere, der ønsker mere økologi i Danmark.

Kampagnen har givet meget mere end penge

Økologisk Landsforening har i mange år strakt sig økonomisk for at være i offensiven i udvikling af økologi både politisk, fagligt og markedsmæssigt. Foreningen har båret en økonomisk sårbarhed, som nu vendes til bedre soliditet. Men kampagnen har givet meget mere end penge.

- Når man beder om et ekstra kontingent, får man også mange gode samtaler med medlemmerne. Det har givet et meget betydningsfuldt indspark til vores kommende strategiarbejde - også kritiske indslag, siger Helle Borup Friberg og afslutter:

- Det giver også fornyet energi med den opbakning og tillid, vi oplever i en alvorlig økonomisk situation. Der er et stærkt ønske om en selvstændig økologisk stemme på Christiansborg og en forening, der udvikler økologi og sikrer opbakning fra forbrugerne, supermarkeder og alle, der kan skubbe positivt til økologien. Det skal vi nok levere på.

Læs mere om Økologisk Landsforenings økonomiplan og opbakningen