Her kan du møde Økologisk Landsforening på Folkemødet 2018

Økologisk Landsforening deltager på årets folkemøde, hvor repræsentanter vil deltage i debatter om økologi, fremtidens fødevarer, klima, dyrevelfærd og socialøkonomi.
ØL's bestyrelsesformand, Per Kølster, er atter at finde på Folkemødet, hvor han deltager i en række arrangementer fredag og lørdag.

Herunder giver vi dig et overblik over, hvor og hvornår du kan finde et arrangement med et økologisk islæt og deltagelse af bestyrelsesformand Per Kølster og bestyrelsesmedlemmerne Kim Qvist og Tina Unger: 

Fredag:

Kl. 12.00-13.30: ’Maddialog’

Hvordan understøtter vi bedst udviklingen, så lokale fødevareproducenter bliver klar til at levere fremtidens fødevarer?

Det vil vi gerne drøfte over en god frokost baseret på lokale råvarer fra Vestjylland. Frokosten er for politikere, virksomheder, eksperter og interesseorganisationer, der hver på deres måde kan bidrage med input til: 

  • At vi får primærproduktionen til i højere grad at tænke i produktudvikling end bulk leverance, som ikke nødvendigvis betinger en merpris på produkterne og værdiaflejring i lokalområdet
  • At hjælpe virksomheder med at udvikle og synliggøre sig både lokalt og nationalt
  • At identificere de gode cases

På mødet ønsker vi desuden at få gode idéer til, hvordan vi bedst går videre med at etablere et MADMØDE i Midt-og Vestjylland i 2019 –et program der er under udvikling med henblik på at nå vores vision om at Midt-og Vestjylland er anerkendt nationalt og internationalt som Danmarks førende fødevareproduktions-område og spisekammer. Madmødet er inspireret af såvel Folkemødet på Bornholm, Kulturmødet på Mors og The World Economic Forum i Davos.

Hvornår: Fredag den 15. juni 2018 kl. 12.00-13.30

Hvor: Folkeskibet Vestjylland, Dækshuset, Ydermolen, H3

Vært: Business Region MidtVest

Tilmelding senest mandag den 11. juni 2018 til johanne@johannebirn.dk

 

Kl. 13.00-13.45: ’Rimer økologi på socialøkonomi?’

Erfaringer fra socialøkonomiske virksomheder viser, at der ligger et potentiale i landbrug og fødevareproduktion som lokal rummelig arbejdsplads for personer med særlige udfordringer. Bør vi se dette som en del af løsningen på landbrugets mangel på arbejdskraft?

Samtidig eksperimenteres der i disse år i stigende grad med fællesskabsbaserede ejerformer af økologiske landbrug. Hvad er potentialerne i dette ift. at afhjælpe landbrugets gældsproblemer, skabe muligheder for yngre landmænd, nærhed mellem forbruger og producent mv?

Hvornår: Kl. 13.00-13.45

Hvor: Det socialøkonomiske telt, Kæmpestranden (J22)

Hvem: Kooperationen

 

Kl. 15.00-16.00: ’Nature energy om grøn omstilling’

Folkemødet og Nature Energy har indgået et grønt partnerskab. Det betyder, at madresterne fra årets Folkemøde bliver omdannet til biogas og dermed bidrager til en grønnere fremtid.

Men hvad betyder en grønnere fremtid egentlig? Det vil vi gerne sætte fokus på med en række samtaler eller ”talks” med forskellige profiler. I stedet for interviews eller paneldebatter inviterer Folkemødet og Nature Energy derfor til en række kortere samtaler (ca. 20-30 minutter) i et uformelt setup i øjenhøjde og med fokus på den aktive dialog med Folkemødedeltagerne.

Hvornår: Kl. 15.00-16.00

Hvor: Allinge Røgeri (F11)

Vært: Nature Energy og Folkemødet

  

Kl. 16.30-17.30: ’Æd den og red den’

Randers Regnskov sætter fokus på bevaringen af gamle danske husdyrracer og plantesorter. Under mottoet ”æd den og red den” inviterer Randers Regnskov gæster på folkemødet til at deltage i bevaringsarbejdet med kniv og gaffel.

Husdyrracer og plantesorter udgør en særlig del af biodiversiteten som vi mennesker selv har skabt over generationer for at kunne forsyne os med bl.a. fødevarer, tekstiler og medicin.

Danmark har som de fleste andre lande forpligtet sig til at bevare vores såkaldte genetiske ressourcer. Alligevel er mange danske racer og sorter sjældne, fordi de er blevet udkonkurreret af højere ydende racer og sorter fra udlandet, tilpasset moderne produktioner. Men måske kunne de historiske sorter og racer alligevel besidde egenskaber, der gør dem værd at bevare for fremtiden, hvis vi ellers kan bevare dem.

Randers Regnskov og Frank Erichsen – kendt fra DR’s Bonderøven - er værter for en genressource middag, hvor fire markante danskere giver deres input til, hvorfor den menneskeskabte biodiversitet også kan være bevaringsværdig.

Hvornår: 16.30-17.30

Hvor: Kampeløkke Havn (E8)

Vært: Randers Regnskov og Frank Erichsen

 

Lørdag:

Kl. 10.30-11.30: ’Fremtidens landbrug i Danmark’ 
(livestreames også på Danmarks Naturfredningsforenings Facebook-side)

Hvordan skal vi dyrke vores fødevarer i fremtiden?

Hvornår: 10.30-11.30

Hvor: Danmarks Naturfredningsforenings telt (C12)

Vært: Danmarks Naturfredningsforening

 

Kl. 13.30-14.15: Danmarks Økologiske Jordbrugsfond. For fremtidens landbrug

Landbrugserhvervet er tynget af en kæmpe gæld, unge landmænd kan ikke komme i gang på egen landbrugsbedrift og naturen er under pres: Biodiversiteten falder, og flere af vores almindelige dyr og planter er truet, herunder bien. Kort sagt, så er der røde tal på bundlinjen for både naturen og landbruget. Det kan vi sammen ændre. Danmarks Økologiske Jordbrugsfond tilbød i efteråret 2017 aktier til danskerne, som købte for mere end 27 mio. kr. De penge kan omsættes til et lånebeløb på over 80 mio. kr., som fondens direktør, Kim Qvist, kan købe landbrugsarealer for og tilbyde i forpagtning til unge landmænd. Det er et lille skridt i retning af at få landbruget lagt om til økologi. Og få unge landmænd i gang med at gøre det, de er bedst til – nemlig producere gode fødevarer i samklang med natur og miljø. Kom og få en uformel snak med direktør i Jordbrugsfonden, Kim Qvist, som også er bestyrelsesmedlem i Økologisk Landsforening.

Hvornår: 13.30-14.15

Hvor: Danmarks Naturfredningsforenings telt (C12)

Arrangør: Danmarks Naturfredningsforening

 

Kl. 14.00-14.45: ’Økologi – godt eller skidt for dyrene?’

Hvad er det gode dyreliv, og rimer det egentlig på økologi? Vi kan ikke spørge dyrene selv, men vi kan bede en af deres bedste venner - Sebastian Klein - til at hjælpe med at finde svarene for os. Kom og hør med når han sætter politikere, bønder, dyrlæger mfl. stævne og spørger, hvad der er godt og skidt for dyrene. Handler det gode dyreliv om at rode i jorden eller at undgå lidelser, eller er det slet ikke så enkelt? Og hvad gør vi med vores økologiske dyr, hvis der også skal være plads til ulve og vildsvin?

Hvornår: kl. 14.00-14.45

Hvor: Landbrug og Fødevarers telt (F1)

Vært: Landbrug & Fødevarer

 

Kl. 14.00-15.30: 'Visioner for Danmarks natur, landbrug og fødevarer

Kom med til debat om Danmarks natur, landbrug, biodiversitet, fødevarer og madscene. Til arrangementet præsenterer 10 forskellige personer indenfor natur-, landbrug- og fødevareområdet 10 vidt forskellige syn og visioner for den danske natur, landbrug og fødevarer: Skal der være plads til ulve i den danske natur? Kan den danske natur rumme 'rewilding' eller kan man forhindre fremmede dyrearter med hegn? Hvad er fordelene og ulemperne egentlig ved økologi? Kan vi stille noget op mod de invasive arter, der truer vores natur og dyreliv? Vi lader det være op til publikum at kåre den mest spændende, sjoveste og ambitiøse vision for Danmarks natur. Økologisk Landsforeningens bestyrelsesmedlem Tina Unger er blandt deltagerne. 

Hvornår: kl. 14.00-15.30

Hvor: Kampeløkke Havn (E8)

Vært: Frank Erichsen og Michael Jeppesen

 

Kl. 15.00-15.45: ’Hvem skal brødføde den stigende verdensbefolkning?’

Den globale landbrugsproduktion lægger i dag beslag på knap 40 procent af verdens landareal og står for omkring 25 procent af den globale drivhusgasudledning. Et afgørende element i håndteringen af klimaforandringerne vil være, at det globale fødevaresystem skal fylde og udlede meget mindre samtidigt med, at det skal mætte mange flere. Nogle taler for, at den bæredygtige vej vil være øget produktion og forbrug af lokale, økologiske og naturlige fødevarer. Andre taler for, at den bæredygtige vej vil være højteknologiske fødevarer, der produceres intensivt og distribueres over hele verden. Sammen med aktører fra fødevaresektoren sætter Concito fokus på styrker og svagheder ved forskellige veje til et klimaeffektivt og bæredygtigt fødevaresystem, og vi ser nærmere på, hvilken rolle Danmark bør spille i omstillingen.

Hvornår: Kl. 15.00-15.45

Hvor: K15 – King Street på Pilekroen

Vært: Tænketanken Concito