Økologisk Landsforening jubler efter aftale om biogasanlæg

Det lykkedes Økologisk Landsforening at få sat sit aftryk på den nye energiaftale og sikre bedre rammer for økologiske biogasanlæg

Bekymring er erstattet med glæde i Økologisk Landsforening, efter at energiaftalen fredag blev indgået af samtlige partier i Folketinget. Den betyder nemlig, at der laves en særskilt pulje til biogasanlæg, der producerer afgasset gødning med økologisk status.

Regeringen ønskede oprindeligt at sende støtten til anlæggene i et fælles udbud, så de producenter, der gør det billigst, modtager tilskuddet. Imidlertid er det dyrere at producere biogas, der skal kunne bruges økologisk, og Økologisk Landsforening frygtede derfor, at økologiske biogasanlæg ville tabe i udbudsmodellen, hvilket ville bremse udbygningen af økologien i Danmark og være i strid med regeringens egen vækstplan for økologien.

- Det er godt, at økologi også anerkendes i energiaftalen, der er med til at muliggøre en mere bæredygtig ressourceanvendelse og genskabe by-land-kredsløbet. Biogasanlæg er også et stærkt klimatiltag, der fremmer gode økologiske sædskifter med en høj kulstofbinding i jorden, og de giver en bedre kvælstofudnyttelse til gavn for miljøet, siger landbrugspolitisk chef i Økologisk Landsforening Sybille Kyed, der betegner aftalen som ”en sejr” for foreningen.

Ser frem til møde om kriterierne

Få dage før energiaftalen blev indgået, sendte Økologisk Landsforening en sidste opfordring til energiminister Lars Chr. Lilleholt (V) om i det mindste at udskyde den foreslåede omlægning af tilskuddene til 2023, men ønsket om en særskilt pulje blev altså imødekommet på falderebet.

Partierne er blevet enige om at etablere en pulje på 240 mio. kr. årligt over 20 år til udbygning af biogas og andre grønne gasser, det er dog endnu ikke fastlagt, hvor stor en del af puljen, der øremærkes den økologiske udbudsmodel.

- Vi håber selvfølgelig, at anerkendelsen af økologien følges helt til dørs og imødeser drøftelserne om kriterierne for en udbudsrunde, siger Sybille Kyed.