Tørke-opdatering: Status for sommerens politiske indsats og nye initiativer på vej

Økologisk Landsforening har henover sommeren arbejdet for politiske tiltag, der kan afhjælpe den svære situation, som tørken har skabt for økologer. De første resultater er på plads for økologer, og flere nye initiativer er i støbeskeen. Foreningen støtter samtidig op om politiske initiativer, der hjælper alle landmænd - senest ved at bakke op om flere af Landbrug & Fødevarers initiativer. Tørken rammer alle. Her får du overblik over, hvad der sker med lobbyarbejdet, resultater, overvejelser og nye initiativer, som er på vej.

Stor synlighed om sagens alvor for økologer

Under tørken har det været varmt i røret mellem Økologisk Landsforenings formandskab, udvalgsformænd, fagfolk samt med politikere, pressen og Landbrug & Fødevarer.

Pressen er blevet råbt op om alvoren og har dækket økologernes udfordringer. Foreningens formand, samt bestyrelses- og udvalgsmedlemmer har henover sommeren medvirket i en række interviews om tørkens alvor for økologer. Det lykkedes også at få flere medier i dialog med vores medlemmer.

Se et udsnit af pressedækning her

 

Politisk pres gav resultat

Foreningen har været i tæt dialog med ministeriet og alle partiers ordførere om løsninger. Politiske medarbejdere og pressemedarbejdere udsatte ferie og andre politiske opgaver for at kæmpe for løsninger.

- Det var godt givet ud i en krisesituation, og vi opnåede både fokus på økologernes udfordringer og konkrete politiske resultater. Men vi er ikke færdige. Vi skal skabe yderligere politiske resultater, der letter presset på både økologer og alle landmænd, siger Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening.

 

Første resultater er ”en god start”

Foreningens udmelding om de første politiske resultater

For at hjælpe de økologiske producenter, der er hårdt pressede af tørken, lagde Økologisk Landsforening i samarbejde med Landbrug & Fødevarer i juli pres på myndighederne for at få en midlertidig nedsættelse af kravet til grovfoderandelen i det økologiske foder fra 60 til 50 procent. I midten af juli blev dette krav imødekommet af Regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet.

Partierne imødekom samtidig Økologisk Landsforenings ønske om at give økologiske landmænd dispensation til at bruge foderafgrøder fra omlægningsarealer, til trods for at de var tidlig modnet.

 - Al hjælp tæller. Vi vil ikke tillade konventionelt foder, men her er der tale om foder, som i et normalt år vil blive høstet som omlægningsfoder. Det er dyrket økologisk fra etablering til høst, udtalte Mads Helms, næstformand i Økologisk Landsforening.

- Økologisk frøgræsavler er også hård ramt. Tørken giver så tidlig en høst at nyomlagte frøgræsmarker ikke opnår økologistatus, på trods af at de er dyrket økologisk. Derfor er vi glade for, at Landbrugsstyrelsen har imødekommet et forslag om, at tidligt høstede økologisk græsfrø skal indkøbes før evt. indkøb af konventionelt græsfrø pga. mangel på økologiske.

Økologisk Landsforening har i alle sammenhænge været meget klar omkring, at foreningen ikke vil tillade brug af konventionelt foder af hensyn til økologiens troværdighed.

 

Kampen fortsætter—baglandet spiller ind med idéer

Til trods for de gode politiske resultater over sommeren er der behov for en styrket indsats - både politisk og fra finansielle institutioner og markedsaktører.

Se foreningens meddelelse om opbakning til L&F's initiativer, samt forslag til nye handling

- Der er kommet mange gode forslag fra vores udvalg og medlemmer til, hvordan markedsaktører, banker og politikere i højere grad kan tage medansvar for de omkostninger, som følger med tørken, og som ellers ville ligge hos landmanden alene, siger Mads Helms, næstformand i foreningen, og fortsætter:

- Disse forslag skal hjælpe på likviditet, fodersituation og bidrage til dækning af tab, og vi går nu i yderligere dialog med politikere og markedsaktører.

Foreningen har bl.a. opfordret banker til at stille likviditet til rådighed, samt at ministeriet fremrykker betaling af økologistøtte.

Dertil arbejder foreningen for afdragsfrihed. Helt konkret i form af en ordning for statsgaranteret kreditforeningslån, som ved tørkelån i 1992, som sikrer afdragsfrihed ved, at der gives statsgaranti på det skyldige beløb de næste par år.

Økologisk Landsforening går endvidere i dialog med foreningens nære partnere i detailhandelen om mulighed for, at markedet tager et medansvar - evt. i form af et ”tørketillæg” på økologiske varer, der går 100 procent til de tørkeramte økologiske landmænd.

Foreningen overvejer også fortsat andre forslag fra baglandet, herunder om det er hensigtsmæssigt med momsfritagelse for al salg af landbrugsvarer fra dansk landbrug, f.eks. de næste to år. Eftersom tørken rammer alle arealer, er der også forslået en ekstraordinær generel støtte per hektar som ses i andre lande.

Foreningen ser også jordfordeling som et positivt bidrag til bl.a. bedre selvforsyning med foder, ligesom forskning og udvikling i bl.a. nye sorter, nye dyrkningssystemer og bedre jordfrugtbarhed er en nødvendighed i en robuste økologisk landbrug. De indsatser arbejder foreningen videre med, samtidig ved at der stræbes efter her-og-nu hjælp til vores landmænd.