Tilmeld dig nu: Landmandsmøde om generationsskifte, samarbejde og klima

Husk at tilmelde dig debatmødet og gårdbesøgene om generationsskifte og klimaudfordringer 11. september ved Haderslev. Tilmeldingsfrist fredag 7. september.

PROGRAM OG TILMELDING. Det er gratis at deltage.

Alle er velkomne til arrangementet, som udvalgene Mælk, Kød og Planter står bag.

- Økologiske husdyr- og planteavlere samarbejder på kryds og tværs, og vi vil gerne inspirere til endnu mere samarbejde om de udfordringer, hverdagen byder på, forklarer Christina U. Hansen, sekretær for de tre fagudvalg, om baggrunden for et fælles møde.

Generationsskifte gennem samarbejde er emnet for formiddagens oplæg og to bedriftsbesøg på henholdsvis Skyttegarden og Eliselund. Her hører vi om de unge landmænd Andreas Barsøes og Nikolaj Dalsgaards etablering af en økologisk kyllingeproduktion gennem samarbejde med planteavler og stude-producent Kurt Jessen.  

Peder Bligaard og Jens Peter Hermansen, Økologisk Landsforening, holder oplæg om, hvordan man kan forberede og arbejde med generationsskifte med udgangspunkt i ØLs projekt ’Værdiskabelse, innovativ omlægning og grønt generationsskifte’.

Hvad med klimaet?

Efter frokost handler det om vejret og klimaudfordringerne, som må siges at være særdeles aktuelt oven på sommerens ekstreme tørke. Det er de tre udvalgsformænd Finn Tang, Carsten Sørensen og Søren Bilstrup, der lægger op til debat om robuste jorder, frugtbarhed og samarbejdsmuligheder, inden vi kører til Kathrinesminde, hvor Niels J. V. Rasmussen viser rundt og fortæller, hvordan han arbejder med mobil malkning på marken og jordfrugtbarhed på sit biodynamiske landbrug.

Det er gratis at deltage, men vi beder om tilmelding senest 7. september af hensyn til forplejningen.

Tid og sted

11. september kl. 9.30–14.30

Mødested: Skyttegaarden, Kabdrupvej 49, 6100 Haderslev

 

Værdiskabelse, innovativ omlægning og grønt generationsskifte

Projektet Værdiskabelse, innovativ omlægning og grønt generationsskifte er støttet af Promilleafgiftsfonden for Landbrug.

Demonstration af nye økologiske løsninger II

Rundvisningen på Kathrinesminde er en del af projektet Demonstration af nye økologiske løsninger II. Projektet er støttet af Promilleafgiftsfonden for Landbrug, Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikterne samt Miljø- og Fødevareministeriet.