Tag med i marken

BEDRIFTSBESØG: Efteråret byder traditionelt på et rigt udbud af faglige arrangementer, demonstrationer og markvandringer. Det gælder også i år. Nyt fra projekt DEMONSTRATION AF NYE ØKOLOGISKE LØSNINGER II.

Mulighederne for at få tanket inspiration på den økologiske motor er mange i de kommende måneder. I Økologisk Landsforenings kalender, kan du løbende følge med. Her følger en oversigt over aktiviteter, vi planlægger i projektet Demonstration af nye økologiske løsninger.

11. september: Mobil malkning og fokus på jordkvalitet

Vi besøger Niels Rasmussen v. Haderslev. Han er biodynamisk mælkeproducent, der gennem mange år har eksperimenteret med og udviklet en praksis for mobil malkning af sine køer. Desuden er han optaget af kvalitet og frugtbarhed i jorden. Bedriftsbesøget er en del af et arrangement, som tre fagudvalg i Økologisk Landsforening står bag.

25. september: Efterafgrødeblandinger på planteavlsbedriften

Østjyske Stenalt Gods driver et større, økologisk planteavlsbrug, hvor vi i år kan se nogle interessante blandinger af efterafgrøder med bl.a. honningurt. Desuden hører vi om raps- og hampedyrkning.

10. oktober: Demonstration af MaksiGrass græshøster

Økologisk mælkeproducent Jørgen Madsen, Skjern, demonstrerer sin MAKSIGRASS-vogn, som han bruger ifm. fodring med frisk græs på stald. Den er særligt udviklet til formålet. Frisk græs på stald kan være en mulighed for at få endnu mere frisk græs i de økologiske malkekøer på gårde, hvor arronderingen begrænser afgræsningen.

Besøg projektets hjemmeside.

Bedriftsbesøgene er led i Økologisk Landsforenings projekt Demonstration af nye økologiske løsninger II. Projektet er støttet af Promilleafgiftsfonden for Landbrug, Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikterne og Miljø- og Fødevareministeriet.