430 nye økologiske frugt-hektar

Der er udsigt til mere dansk økologisk frugt på hylderne om nogle år. I den seneste omlægningsrunde er der søgt frugt- og bær-tillæg til 430 ha.

Hvis man går og kigger langt efter dansk økologisk frugt i supermarkedet, er der lys forude. Mindst 430 nye hektar med frugt og bær er nu under omlægning. Der er tale om et areal, der er søgt et særligt frugt- og bærtillæg til, fremgår det af en meddelelse fra Landbrugsstyrelsen.

Målt i forhold til det samlede nye økologiske areal på små 39.000 ha, udgør de 430 ha ikke meget, men målt i forhold til det eksisterende areal med økologisk frugt og bær på ca. 1.000 ha (2016), er der tale om en betydelig vækst.

Mange vælger nedsat N

Der er i alt søgt omlægningstilskud til lidt over 36.000 ha i 2018. Til næsten halvdelen af det nye økologiske areal - 44 procent – er der tillige søgt tillæg for nedsat N-tilførsel, dvs. at landmændene vælger at dyrke jorden med lav kvælstoftilførsel på højst 60 kg udnyttet N pr. ha. Tilskuddet til nedsat N er 500 kr./ha, og ordningen benyttes typisk på planteavlsbrug, der har svært ved at skaffe husdyrgødning.

Omlægning 2018

  • Samlet ansøgt areal: 38.897 ha
  • Omlægningstillæg: 36.288 ha
  • Tillæg for reduceret kvælstoftilførsel: 17.302 ha
  • Frugt- og bærtillæg: 430 ha