Kommunemagasin fokuserer på Økologi som kommunalpolitisk redskab

Magasinet Danske Kommuner sætter i sit aktuelle nummer fokus på økologi som kommunalpolitisk redskab til grundvandsbeskyttelse og erhvervsudvikling.

I det nys udkomne magasin Danske Kommuner, som udgives af Kommunernes Landsforening, sætter magasinet under overskriften 'Økologi er godt for profit og politik' fokus på Økologisk Landsforenings øko-omlægningsprojekt, som 30 kommuner indtil videre har være med til. En af kommunerne er Aalborg.

- Normalt har vi som kommune en myndighedsrolle og fører tilsyn med landmanden. Men vi er også en medspiller, der har en interesse i erhvervsudvikling inden for den bæredygtige dagsorden, udtaler Mette Larsen, der er projektleder i Netværk for Bæredygtig Landbrugsudvikling under Miljø- og Energiforvaltningen i Aalborg Kommune til Danske Kommuner.

Aalborg Kommune har flere gange samarbejdet med Økologisk Landsforening om at tilbyde kommunens konventionelle landmænd øko-omlægningstjek. Både med fokus på sårbare grundvandsområder og på erhvervsudvikling.

- Vi har som kommune vedtaget at arbejde ud fra en bæredygtighedsstrategi. I den er der nogle mål om mere økologi dels i vores egne køkkener, og dels er der mål om at fremme produktionen af lokale, økologiske fødevarer, siger Mette Larsen til magasinet.   

Magasinet Danske Kommuner udkommer til samtlige kommunalpolitikere og til andre beslutningstagere i det kommunale Danmark. På magasinets hjemmeside kan man, uden at være abonnent, læse noget af artiklen her.