Økologi stabiliserer vilde bestøvere

Vilde bestøvere som humlebier og sommerfugle har bedre adgang til blomster sent i sæsonen, og antallet af arter er mere stabilt på og omkring økologiske bedrifter.

Ny svensk forskning fra universitetet i Lund fastslår, at økologisk markdrift kan være med til at bremse tilbagegangen af bestøvende insekter. Tidligere undersøgelser har fokuseret på antallet af bestøvere i de økologiske marker, men har ikke kunnet sige noget om, hvorvidt de blot var fløjet ind andre steder fra. Det nye studie har fokus på stabiliteten over tid og på tværs af marker og landskab. Og den er større i kraft af økologien og kan henføres til en mere stabil tilstedeværelse af blomstrende plantearter, konstaterer forskerne i artiklen Organic farming supports spatiotemporal stability in species richness of bumblebees and butterflies. På de økologiske brug er der simpelt hen mindre risiko for, at de bestøvende insekter løber tør for ressourcer.

Kløvergræs er vigtig fødekilde

Bag konklusionen ligger flere års tællinger på 19 sydsvenske bedrifter med korn, kløvergræs og græsmarker uden for omdrift. Insekter og planter er registreret fem gange i løbet af hver vækstsæson. Forskerne konstaterer bl.a. en mere stabil forekomst af blomstrende planter i økologiske kløvergræsmarker som årsag hertil. Det skyldes ikke, at der er flere kløverblomster i økologiske end konventionelle marker, så effekten antages at stamme fra andre blomstrende planter i de økologiske kløvergræsmarker – mere blomstrende ukrudt, måske. Hertil kommer, at der er flere blomster i de økologiske marker ved sæsonens slutning. Det er særligt vigtigt for humlebierne, der i denne periode laver dronninger.

I de økologiske kornmarker finder forskerne en større stabilitet på tværs af årene af bier og blomster men ikke af sommerfugle. Til forskernes egen overraskelse ser de ingen effekt på bier og sommerfugle af stigende andel af halvnatur i landskabet omkring gårdene.

Figur a) viser blomstertætheden i kløvergræsmarker ved fem tællinger hen over sommeren. b) viser tætheden af humlebier. Lyse søjler er økologiske marker, mørke søjler er konventionelle. Bemærk, at forskellen stiger jo senere på sæsonen, der tælles (stiplede kasser).

Kilde: Organic farming supports spatiotemporal stability in species richness of bumblebees and butterflies.