Styr skadedyrene med blomster

En ny vejledning guider til bedre naturlig kontrol med skadedyr i æbleplantager. Artsrige, flerårige blomsterstriber er metoden, der styrker de naturlige fjender. To danske eksperter er medforfattere.

Illustration fra vejledningen, FiBL 2018.

Føde og levesteder for skadedyrenes naturlige fjender er et godt udgangspunkt for at styre skadedyrene i den økologiske æbleplantage. Det er ingen hemmelighed, at der er mange skadedyr, der truer udbyttet, men de kan til en vis grad kontrolleres, hvis man sørger for gode leveforhold for ørentviste, mariehøns, rovmider, guldøjer og andre af de arter, der rydder ud i lus og andre skadedyr.

En ny vejledning fra den økologiske forskningsinstitution FiBL om blomsterstriber er nu på gaden. Den hedder ’Flerårige blomsterstriber – et værktøj til bedre skadedyrskontrol i æbleplantager’ og giver gode råd om jordbearbejdning og valg af arter til blomsterstriberne. Desuden beskriver den kort de enkelte nyttedyr og indeholder oversigter over hvilke skadedyr, de har effekt på, og hvornår.

Brug flerårige arter

Vejledningens centrale budskab er at etablere flerårige artsrige blandinger i striber mellem træerne. Jo tættere på træerne, jo større effekt, og jo flere plantearter i blandingen, jo flere forskellige nyttedyr kan den understøtte. Flerårige arter kan i modsætning til enårige bedre modstå klipning, planterne kommer tidligere i vækst om foråret, og jorden under striben er uforstyrret og indgår dermed i nyttedyrenes økosystemer.

Det virker

Vejledningen er udarbejdet i det europæiske CORE Organic projekt EcoOrchards. I projektet er der fundet op til 38 pct. flere lusefjender i æbletræer tæt på blomsterstriber end i træer uden, og antallet af luseskadede æbler var 15 pct. mindre.

Den er rigt illustreret og let at gå til og som sagt fuld af gode praktiske råd og oplysninger, herunder en planteliste med 30-40 velegnede arter og en liste over mulige ulemper ved blomsterstriber mellem træerne.

To danske eksperter, Maren Korsgaard, VKST, og Lene Sigsgaard, KU, er medforfattere til rapporten, der er udkommet på seks sprog, herunder dansk.