Gårdmøde: Næring til planteavlen

Kom og hør om recirkulering og næringsstoffer til økologisk planteavl på et gårdmøde hos Kurt Kjelde 21. november. Kurt har de senere år udfaset konventionel husdyrgødning til fordel for kompost og restprodukter.

SE PROGRAM OG TILMELD DIG SENEST 19. NOVEMBER

Den glædelige vækst i det økologiske areal i disse år gør det påtrængende nødvendigt at fokusere på, hvor næringsstofferne til økologisk planteavl skal komme fra. Det spørgsmål sætter Økologisk Landsforening lup på ved et gårdmøde hos Kurt Kjelde, Vamdrup. Kurt er økologisk planteavler og er selv gået all in og har erstattet importeret konventionel husdyrgylle med kompost fra mange forskellige kilder. Det fik han i 2018 prisen 'Årets Øko-håndværker' for i Økologisk Landsforening.

Blandt de produkter, han spreder ud på markerne, er komposteret haveaffald fra kommunens genbrugspladser. Han har også eksperimenteret tang og græsafklip.

På gårdmødet fortæller Kurt Kjelde om strategi og markplan og hvordan, han håndterer komposten i praksis. Plantekonsulent Anton Rasmussen, ØL, har regnet på næringsstofbalancer og sætter tal på, hvor vi står mht. næringsstofforsyning på landsplan og på bedriftsniveau. Endelig holder plante- og biogasrådgiver Michael Tersbøl, ØkologiRådgivning Danmark, oplæg om samarbejde og udveksling af gødning, herunder biogasgødning.

Mødet slutter med frokost og debat. Det er gratis at deltage.

Se hvad der er i Kurt Kjeldes møgspreder i videoen: Kompost til markerne