Lettere at sælge æg fra stalddøren

En ændring i bekendtgørelse for konsumæg vil give besparelser for ægproducenter med op til 500 høns. Økologisk Landsforening roser ændringerne og plæderer for, at reglerne også kommer til at gælde småskalaproduktioner.

Udkast til ny bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella i konsumægsproduktioner har netop været i høring. Ændringerne vil blandt andet betyde, at omkostningerne til salmonellaovervågning på bedrifter med op til 500 høns bliver væsentligt lavere.

- Indledningsvist skal foreningen udtrykke sin store tilfredshed med, at Fødevarestyrelsen har adresseret flere af de behov i forhold til at skabe plads til producenter med lokalt salg af mindre skala, som Økologisk Landsforening har gjort opmærksom på i de foregående års kontakter med Fødevarestyrelsen. Der er tale om gode ændringer, der vil skabe bedre muligheder for afsætning af æg fra producenter med op til 500 høns, skriver Økologisk Landsforening i sit høringssvar til bekendtgørelsen.

Den nye bekendtgørelse lægger op til at erstatte æggeprøver med sokkeprøver. Således, at den løbende salmonellaovervågning fremover gennemføres ved sokkeprøver hver 9. uge, når der er tale om besætninger/pakkerier med under 500 høns. Økologisk Landsforening vil nu arbejde for, at næste skridt bliver at få de producenter med, som er lidt større, men stadig benævnes småskalaproducenter. Foreningen skriver i sit høringssvar:

- Økologisk Landsforening indstiller, at grænsen på de 500 høns enten slettes, så forudsætningen for at besætningen/pakkeriet kan komme ind under den lille salmonellapakke er, at afsætningen holder sig inden for en fastsat geografisk afstand f.eks. de 50 km og kun til den endelige forbruger, restauranter eller lokale butikker inden for afstandskravet. Om nødvendigt kan man begrænse det til salg til den endelige slutbruger og restauranter og undlade muligheden for at kunne levere til lokale butikker, hvis det er nødvendigt af hensyn til vores særstatus på salmonella.

Du kan se Økologisk Landsforenings høringssvar her.