Pesticidrester i mere end halvdelen af ikke-økologisk frugt og grønt

Økologi er langt det sikreste valg, hvis man vil undgå rester af pesticider i sin mad. Det fastslår Fødevarestyrelsens netop offentliggjorte pesticidrapport, som igen viser, at der i gennemsnit er rester af pesticider i mere end halvdelen af de ikke-økologiske frugter og grøntsager i butikkerne. Det er forståeligt, at stadig flere danskere handler ud fra et forsigtighedsprincip og vælger økologi fremfor for at satse på, at pesticidrester er uskadelige, mener formand for Økologisk Landsforening.

Der er gennemsnitligt pesticidrester i mere end halvdelen af den ikke-økologiske frugt og grønt, der bliver solgt i de danske butikker. Det viser den netop offentliggjorte Pesticidrapport 2017 fra Fødevarestyrelsen, som hvert år kontrollerer en række fødevarer for pesticider. 71 procent af de ikke-økologiske frugter og 42 procent af de ikke-økologiske grøntsager indeholder pesticidrester, viser rapporten.

- Fødevarestyrelsens pesticidrapport slår endnu engang fast, at økologi er langt det sikreste valg, hvis man vil undgå pesticidrester i sin mad. Fraværet af pesticider er netop den væsentligste årsag til, at danskerne vælger økologi. Og salget af øko-varer stiger massivt år for år – ikke mindst økologisk frugt og grønt, siger Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening.

Første halvår af 2018 er salget af økologiske frugter og grøntsager steget med cirka 18 procent.

Danskerne bruger forsigtighedsprincippet

- Der findes ikke nogen entydige svar på, hvad cocktaileffekten af de mange stoffer, vi bliver udsat for i vores hverdag, betyder for vores helbred. Men der kommer konstant nye tankevækkende forskningsresultater. Derfor er det meget forståeligt, at stadig flere danskere – især forældre til små børn – handler ud fra et forsigtighedsprincip og vælger økologi fremfor for at satse på, at pesticidrester ikke er skadelige, siger han.

Fødevarestyrelsen vurderer, at pesticidrester under grænseværdien er uproblematiske for helbredet.

Flere forskere har imidlertid udtrykt bekymring omkring dette og peger bl.a. på, at pesticidrester i mad potentielt kan skade børns hjerneudvikling.

I sensommeren kom det frem, at der ifølge foreløbige forskningsresultater kan være en sammenhæng mellem bestemte pesticider anvendt i landbruget og udvikling af leukæmi hos børn. Og for nyligt offentliggjorde franske forskere et nyt studie, som indikerer, at der kan være sammenhæng mellem økologisk kost og lavere kræftforekomster.

Flest pesticidrester i udenlandsk frugt og grønt

Fødevarestyrelsen lavede i alt 1.128 stikprøver af frugt og grønt i 2017. Der blev fundet rester af pesticider i 48 procent af dansk konventionel frugt, mens andelen af prøver med fund produceret i øvrige EU-lande og lande uden for EU var henholdsvis 76 og 73 procent. I 27 procent af de konventionelle danske grøntsager blev der fundet rester af pesticider, mod hhv. 52 og 48 procent af grøntsagerne produceret i EU og uden for EU.

Der blev i stikprøvekontrollen i 2017 taget prøver af i alt 176 økologiske produkter. I tre økologiske prøver blev der fundet pesticidrester – svarende til 1,7 procent. Det drejer sig om to prøver af salat fra Italien og én prøve timian fra Italien. I ingen af tilfældene vurderes der at være tale om brud på økologi-reglerne.

Reducér nemt pesticidindtaget med mere end 50 procent

Hvis man vil skåne sig selv og sin familie for pesticidrester, kan man gøre en stor forskel med en lille indsats.

Ved at vælge økologi hver gang man køber æbler, hvedemel, pærer, tomater og vindruer, kan man således reducere sit indtag af pesticider med mere end 50 procent. Det viser en beregning fra DTU Fødevareinstituttet, som sammenholder mængden af pesticidrester i forskellige fødevarer og danskernes gennemsnitlige indtag af de pågældende varer.

Læs mere på Ren Madglæde